Digitalisering og teknologiske forandringsprocesser

Digitalisering dækker over en yderst vigtig realitet, som består i udbredelsen af helt eller delvist computerbårne teknologier. Digitalisering indtræffer som teknologiske forandringsprocesser. Der tages udgangspunkt i forandringsledelse, digital transformation samt en metode til systemudvikling, der i sig selv udgør en digitaliseringsstrategi, og som er et centralt paradigme inden for teknologiske forandringsprocesser.

Gennem grundigt kendskab til systemudvikling opnås en basis for at analysere konkrete digitaliseringsprocesser og selv bidrage til at tilrettelægge sådanne. Derudover vil der blive arbejdet med fx fremtidsværksted, som en måde at arbejde åbensindet og nysgerrigt med cases og projekter. Kurset munder ud i, at de studerende skriver en projektopgave, som forsvares mundtligt.

Partner

Københavns Universitet

Kontakt

Lars Konzack

Lektor

Fakta

Max. 20 studerende. De arbejder i grupper af 2-3.

Tidspunkt

Start: 7/2 2024

Varighed: 4 timer a 14 gange

Forår

Kursusbeskrivelse

Output

Gennem grundigt kendskab til systemudvikling opnås en basis for at analysere konkrete digitaliseringsprocesser og selv bidrage til at tilrettelægge sådanne.