Diagnose og behandling for kroniske lungelidelser til borgere i hjemløshed

Denne case er stillet af SundhedsTeam, Københavns Kommune.

SundhedsTeam er et opsøgende team af læger og sygeplejersker som leverer sundhedsydelser borgere som til en lang række sundheds- og sociale tilbud indenfor hjemløseområdet i Københavns Kommune men især til enkeltborgere som ikke har ordinær kontakt til sundhedsvæsenet. Teamet fungerer som en almen praksis med eget ydernummer.

Udfordringen

SundhedsTeam har ud over leverance af almenmedicinske ydelser til særligt socialt udsatte og hjemløse i Københavns Kommune også en selvdefineret forpligtelse til at følge den generelle sundhedstilstand på hjemløseområdet.

Opgaven løses ved at screene alle patienter som er tilknyttet teamet for kroniske sygdomme i forbindelse med det almindelige behandlingsarbejde. Dertil kommer screeningstiltag, eventuelt i samarbejde med andre sundhedsaktører på område som for eksempel RegionH’s mobile røntgenklinik som screener for tuberkulose eller Brugernes Akademi som screener for hepatitis C.

I forbindelse med indkøb af udstyr som kan kobles til bærbar pc og elektronisk journal i 2021 er det blevet muligt at gennemføre lungefunktionsundersøgelse ved screeningsevents i lavtærskelsettings som herberger, natcaféer, væresteder, stofindtagelsesrum etc.

Ved undersøgelserne kan der findes mennesker som eventuelt skal i behandling for KOL eller henvises til yderligere udredning i det sekundære sundhedsvæsen.

Der er behov for systematik i forhold til at opsætte en udrednings- og behandlingskæde for den enkelte som på stedet findes at have kronisk lungesygdom og for dem som ikke vil indgå i behandling på det givne tidspunkt er der behov for at SundhedsTeam kan indgå i opfølgning på et ikke nærmere defineret niveau (suboptimal behandling)

Rammerne for Samarbejdet med de studerende

Ved kurset begyndelse stiller case-holder op til præsentation af udfordringen. Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge praksis i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Overlevering af de studerendes design- og indretningsforslag samt præsentationsformen aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.

Partnere

Red Liv / SundhedsTeam

2 x trænerfølgegrupper

Fakta

SundhedsTeam har ud over leverance af almenmedicinske ydelser til særligt socialt udsatte og hjemløse i Københavns Kommune også en selvdefineret forpligtelse til at følge den generelle sundhedstilstand på hjemløseområdet.

Output

Der er behov for systematik i forhold til at opsætte en udrednings- og behandlingskæde for den enkelte som på stedet findes at have kronisk lungesygdom og for dem som ikke vil indgå i behandling på det givne tidspunkt er der behov for at SundhedsTeam kan indgå i opfølgning på et ikke nærmere defineret niveau (suboptimal behandling)