Design af måder at møde patienten på

Vi er en kirurgisk afdeling, der består af to senge afsnit og et ambulatorium. Vi behandler primært kræft patienter med sygdomme i urinveje og nedre genitalier. Vi har 26 senge og 50.000 ambulante patienter om året.

Denne case omhandler måden hvorpå vores patienter kommer ind i afdelingen. Patienterne har svært ved at finde rundt. Det kan f.eks. gælde at se skilte og læse vores adgangsinstrukser både i breve og ved henvendelse. Patienter møder fysisk op men ringer også til os.

Vi afventer at få lavet en telefonsluse system gennem CIMT men det kan ikke stå alene.

Partnere

Rigshospitalet

Fakta

Vi er en kirurgisk afdeling, der består af to senge afsnit og et ambulatorium. Vi behandler primært kræft patienter med sygdomme i urinveje og nedre genitalier. Vi har 26 senge og 50.000 ambulante patienter om året.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Idékatalog