Den digitale tolk

Bornholms Hospital er akuthospital i Region Hovedstaden for indbyggerne i Bornholms Regionskommune og på Ertholmene, samt for ca. 600.000 turister, som hvert år besøger øerne.

Med de mange turister og flygtninge er der ofte brug for tolkning når patenter enten kommer i akutmodtagelsen, ambulatorier eller bliver indlagt.

Med et konstant stigende tolkebehov er der behov for en optimering af løsninger og arbejdsgange

Tolkebookning er i dag besværligt at koordinere da det er afhængigt af hvornår både tolken, lægen og patienten kan. Klinikkerne løber stærkt og deres tid skal optimeres samtidigt bruger sekretærende utroligt meget tid på bookning og om bookning af tolke.

Der findes mange forskellige digitale tolkeløsninger, men er de godkendt til klinisk brug, gemmer løsningerne på personfølsomme data og vil de kunne integreres i de kliniske arbejdsgange.

Kan nogle af de løsninger der findes i dag optimere de nuværende arbejdsgange eller er dette behov starten på et udviklingsprojekt ?

Bornholms Hospital ønsker hjælp til at vurdere løsninger på markedet, med henblik på at forstå om løsningerne ville kunne bruges i en klinisk hverdag og om der kunne være løsninger som kunne her og nu.

Partnere

Bornholms Hospital

Fakta

Bornholms Hospital er akuthospital i Region Hovedstaden for indbyggerne i Bornholms Regionskommune og på Ertholmene, samt for ca. 600.000 turister, som hvert år besøger øerne. Med de mange turister og flygtninge er der ofte brug for tolkning når patenter enten kommer i akutmodtagelsen, ambulatorier eller bliver indlagt.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Prototype
  • Idékatalog
  • Forretningsmodel
  • Videomateriale