COVID-19: Socialt udsatte

Denne projektcase sætter fokus på, hvordan corona har ramt socialt udsatte, og hvad det kræver af nye innovative løsninger. For kan du holde afstand, når du er på stoffer? Hvordan giver du et prøvesvar til en hjemløs? Og kan du få vaccinen uden et cpr-nummer?

På Mændenes hjem i Istedgade i København står eksempelvis både brugere, medarbejdere og frivillige med flere udfordringer, der ikke findes løsninger på i dag, og mange af dem har været der også før COVID-19.

  • Afstand og nye adfærdsmønstre: Det er vanskeligt at følge retningslinjerne for afstand, afspritning og socialt samvær – især i en kold tid. Hvordan kan retningslinjer og individuelle behov forenes til brugernes og medarbejdernes bedste? Hvad er den gode måde at formidle restriktioner på med respekt for medarbejdernes og brugernes værdighed? Og hvordan kan man tage sejrene om god hygiejne med videre efter en krisetid?
  • Digital eksklusion: Mange socialt udsatte kan ikke bruge de digitale platforme i sundhedsvæsenet. Hvilke alternative løsninger kan vi komme op med – eksempelvis i forbindelse med vaccinationer og test eller sygdomsforløb i det hele taget?
  • Ligeværd og individualitet: I mange tilfælde bliver socialt udsatte udskældt, og stigmatiseret af samfundet. De bliver skåret over en kam, trods individuelle livshistorier, kår og udfordringer. Hvordan sikres det, at sundhedsvæsenet opretholder respekten for det enkelte individ, når det møder systemet?

Disse er blot nogle af de problematikker, Mændenes hjem står overfor og ønsker løsninger på. Du kan høre mere om de forskellige udfordringer i podcasten med Majken Fuglsang, som er sundhedsfaglig leder på Mændenes hjem her

Partnere

Region Hovedstaden og Mændenes hjem

Kontakt

Nina Brocks

Innovationskonsulent

Nina Riis

Innovationskonsulent

Fakta

Der er mulighed for flere typer af samarbejder. Grundet COVID-19 er der dog begrænset adgang til feltarbejde.

Output

Caseholder håber på analyser og idéer på løsninger fra de studerende.