COVID-19: Behandling, rettigheder og omsorg på det psykiatriske område

Under corona-krisen er der opstået flere udfordringer i forbindelse med behandlingen af borgere og patienter i psykiatrien:

  • Det har været vanskeligt at følge retningslinjerne ang. udgang for indlagte borgere på psykiatriske afsnit, både fordi deres mentale velvære har været afhængigt af mulighed for udgang + at der flere gange er opstået diskrepans mellem retningslinierne for de indlagte mht. udgangsrestriktioner og et skiftende personale, som kunne være sammen med sine pårørende etc. Hvordan kan retningslinjer og individuelle behov forenes til patientens bedste?
  • Samarbejdet mellem social-psykiatrien i kommunerne og ambulatorierne i regionen har været udfordret bl.a. pga. kommunernes system med inddeling af de psykiatriske patienter i grønne(fik ingen besøg), gule (telefonisk kontakt)og røde grupper (fysisk kontakt). Hvordan kan dette system og samarbejde evt. retænkes, så der i højere grad tages højde for den mentale sundhed hos den enkelte borger? Og hvordan kan man forbedre samarbejdet om overgangene mellem kommune og region?
  • Procedurer for og administration af testning for COVID-19 har været en svær balance, når der er modsætninger mellem hvem der skal testes, hvornår de skal det, og når hellere en gang for meget har konsekvenser for i forvejen måske skrøbelige, der skal isoleres op til 30 timer fra test til svar. Hvilket ikke gavner deres mentale tilstand. Hvordan kan et sæt retningslinjer se ud, der tager højde for både smittespredning og mental sundhed. Og som er administrativ overskuelig for både medarbejdere og personale?

Du kan høre mere om de forskellige udfordringer i podcasten med Abidah Ashraf, som er Overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup i dette interview

Partner

Psykiatrisk Center Glostrup

Samarbejde

Casegiver stiller gerne op til at præsentere casen på kursus og holder gerne løbende kontakt med de studerende.

Output

Afdelingen modtager gerne en analyse, præsentation af løsning, idékatalog og rapport på baggrund af casen.