Contemporary Social Pharmacy

Jeres samarbejdspartnere på dette kursus vil være bachelor- og kandidatstuderende på Farmaci, ved Københavns Universitet.

Om kurset

På kandidatkurset Contemporary Social Pharmacy ved Institut for Farmaci, Københavns Universitet, arbejder de studerende med aktuelle problemstillinger indenfor lægemiddelbrug og lægemidler i samfundet. Kurset er problemorienteret, og de studerende bliver undervist i aktuelle sociale problemstillinger vedr. medicin samt i innovationsmetoder og retorik til at anskueliggøre problemerne, udvikle løsningsforslag samt formidle disse på en hensigtsmæssig måde. I grupper à 4-5 personer arbejder de studerende med forskellige cases fra det virkelige liv stillet af relevante aktører inden for sundhedssektoren. Kurset er tematisk for to år ad gangen, og temaet for 2024-2025 er Medicin og bæredygtighed. Kurset løber fra slutningen af april til slutningen af juni.

Hvem er de studerende?

De studerende på kurset er primært farmaceutstuderende samt studerende i lægemiddelvidenskab, der har en bachelor indenfor anden men beslægtet disciplin til farmaci eksempelvis bio-kemi. Dette inkluderer studerende fra andre lande end Danmark. Kursus er derfor på engelsk, men typisk vil der være mindst en dansktalende i hver gruppe. De studerende har derfor lidt forskellige faglige baggrunde og kompetencer. De vil dog typisk være stærke på de mere biologiske og kemiske aspekter omkring sygdom og medicin. De studerende, der har farmaci som grunduddannelse, har desuden kompetencer indenfor samfundsmæssige problemstillinger omkring brug af lægemidler fra såvel et system, et sundhedsprofessionelt samt et patientperspektiv. Disse studerende har desuden færdigheder indenfor brug af spørgeskema- og interviewteknik.

Hvad forventes der af casestiller?
Vi søger partnere inden for sundhedsvæsenet, der har et konkret problem de gerne vil have løst, og som en relation til medicinbrug hvori der indgår en relevant bæredygtigheds-dagsorden, og som har lyst at indgå i et samarbejde, hvor man som case-stiller kan få engagerede og nysgerrige studerende til at arbejde innovativt med sin case og finde nye, mulige løsninger til dette. Løsningerne kan være sociale innovationer og/ eller tidlige prototyper af fysiske eller digitale værktøjer. Det er vigtigt for os, at de studerende kommer gennem såvel afdækningsfaserne i en innovationsproces som udvikling.

For at de studerende kan få en nuanceret forståelse af problemstillingen, har vi et ønske om at case-stiller selv kommer og præsenterer casen for de studerende; undervejs i forløbet kan stå til rådighed for de studerende, der arbejder med casen (fx to korte møder i løbet af kurset); og deltage i eksaminationen af de studerende. Som case-stiller får man mulighed for at lytte til og sparre med andre case-stillere på kurset også.

Hvad kan casestiller forvente?
Foruden det mere obligatoriske undervisningsforløb med mange inspirerende interaktioner blandt studerende og case-stillere, afspejler temaet ’Medicin og bæredygtighed’ samtidig et nyt forskningsfokus på Institut for Farmaci. Vi forventer at engagere et bredt udsnit af aktører inden for emnet, der vil give muligheder for at danne nye kontakter, udvikle nye perspektiver og samarbejder fremover.

Partner

Institut for Farmaci (både bachelor og kandidatniveau)
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

Kontakt

Undervisere, forskere og kursusansvarlige:

Susanne Kaae

Fakta

Der er tale om en kursusgruppe på 30-60, inklusiv udenlandske studerende, fordelt i projektgrupper af 4-5 personer.

Kurset afvikles mellem April og Juni.

Valgfrit kursus for bachelor- og kandidatstuderende i Farmaci og Farmaceutisk Videnskab

https://kurser.ku.dk/course/smps22003u/2023-2024

Output

Den enkelte studiegruppes løsningsforslag beskrives og præsenteres på én af flere mulige måder, heriblandt: idékataloger, rapporter, analyser, mundtlige præsentationer.