Bæredygtighed i simulationsbaseret undervisning

I enhed for Klinisk Træning på Amager Hospital, træner sygeplejestuderende f.eks. anlæggelse af kateter og anvendelse af værnemidler i forbindelse med pleje af isolerede patienter, opsætning af intravenøse væsker og anlæggelse af iv-adgange.

Til det indkøbes de sterilt indpakkede materialer, der anvendes på hospitalsafdelingerne. Dette genererer store mængder affald, er en betydelig udgift og ikke mindst er det en stor miljømæssig belastning.

Enheden søger derfor hjælp til en løsning, der bevarer det autentiske og ikke får indflydelse på kvaliteten af træningen. Samtidig ønskes det også at en sådan løsning bidrager til at aflaste miljøet og økonomien.

Partnere

Region Hovedstaden

Center for HR og Uddannelse

Fakta

I enhed for Klinisk Træning på Amager Hospital, træner sygeplejestuderende f.eks. anlæggelse af kateter og anvendelse af værnemidler i forbindelse med pleje af isolerede patienter, opsætning af intravenøse væsker og anlæggelse af iv-adgange.

Output

Overlevering af et løsningsforslag kan f.eks. ske i form af:

  • Rapport
  • Mundtlig præsentation
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype
  • Videomateriale