Automatisering af operationsplanlægning og lejefordeling på Afsnit for Operation og Dagafsnit for Kirurgi

Bornholms Hospital er Region Hovedstadens mindste akut- og nærhospital, som betjener 40.000 faste beboere og op mod 140.000 borgere og turister i højsæsonen. På Bornholms Hospital udføres såvel planlagt som akut kirurgi hele døgnet på hospitalets Afsnit for Operation og Dagafsnit for Kirurgi, som er en del af Afdeling for Kirurgi.

Ved komplicerede eller specialiserede kirurgiske indgreb samarbejder Bornholms Hospital med andre hospitaler i Region Hovedstaden. Patienter med akut behov for specialiseret eller kompliceret kirurgi kan overflyttes via helikopter.

Udfordringen

Akutte og planlagte operationspatienter planlægges løbende til operationslejer på Afsnit for Operation og Dagafsnit for Kirurgi. Operationsfordelingen og -planlægningen foregår manuelt og er både ressource- og tidskrævende.

Et bookingsystem med faste slots til hvert speciale kunne lette arbejdet, ligeledes hvis der kunne prioriteres patienter og der kunne findes en mulighed for at angive en hastegrad. Det ønskes undersøgt, om funktionaliteter i Sundhedsplatformen kan inddrages ift. at optimere operationsplanlægning og lejefordeling.

Udfordringer er størst, når der er mange akutte, ikke planlagte operationer. I sådanne tilfælde kan der være behov for at udskyde ellers planlagte operationer.
Der er ikke noget planlægningssystem integreret i Sundhedsplatformen. Planlægningen er endvidere ekstra udfordret af, at mange af kirurgerne er konsulenter med forskellige kompetencer indenfor de samme specialer og der er ikke, som på andre store hospitaler faste operationsprogrammer og -lejer.

Der skal være fokus på at:

  • Optimere arbejdsgange og reducere personalets ressourceforbrug ifm. operationsplanlægning og lejefordeling
  • Optimere korrekt prioritering af patienter ift. hastegrad
  • Reducere omfanget af operationer der bliver aflyst/ombooket

Partnere

Afdeling for Kirurgi

Bornholms Hospital

Fakta

Akutte og planlagte operationspatienter planlægges løbende til operationslejer på Afsnit for Operation og Dagafsnit for Kirurgi. Operationsfordelingen og -planlægningen foregår manuelt og er både ressource- og tidskrævende.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype