At kunne finde personale og patient

Afdelingens personale bruger uforholdsmæssigt meget tid på at lede efter hinanden blandt de forskellige faggrupper på sengeafsnittene. Derudover ledes der efter patienter, som ikke er på stuen. De kan være andetsteds i afdelingen eller ude af afdelingen. 

Udfordringen er størstt i dagtid, hvor der er flest på arbejde. Det er langt nemmere i vagterne, hvor færre mennesker skal koordinere med hinanden. Personalet oplever, at de spiller hinandens tid og kan ikke bruge deres ressourcer optimalt. Det ønskes ikke at telefoner indgår i et løsningsforslag, da det vil lede til ekstra afbrydelser i hverdagen. 

Partnere

Neurologisk Afdeling

Bispebjerg Hospital

Fakta

Afdelingens personale bruger uforholdsmæssigt meget tid på at lede efter hinanden blandt de forskellige faggrupper på sengeafsnittene. Derudover ledes der efter patienter, som ikke er på stuen. De kan være andetsteds i afdelingen eller ude af afdelingen.