Arbejdsgang ifm. medicinregistrering

Afdelingen vil gerne se på, om sygeplejerskernes arbejdsgang kan forenkles og optimeres ifm. medicinudlevering. 

Afdelingen er i øjeblikket allerede en del af et regionsprojekt, som udgår fra Regionsapoteket og økonomiafdelingen, og har hjælp til det tekniske m.v., men grundet et sparsomt antal lokaler til at udføre rigtig mange konsultationer/udleveringer i, opstår der flaskehalse og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Dét og at Sundhedsplatformen ikke åbner på den patient., man er i gang med, når man vil scanne i et andet rum end dér, hvor man slog patientens journal op skaber yderligere udfordringer. Det er problematisk ift. patientsikkerhed og er en besværlig arbejdsgang for sygeplejerskerne.

Det er en SKAL-opgave at registre udleveringen af medicin både af hensyn til patientsikkerhed og økonomi. Afdelingen har behov for at andre ser med på deres arbejdsgang.

Partnere

Dermatologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling

Bispebjerg Hospital

Fakta

Afdelingen er i øjeblikket allerede en del af et regionsprojekt, som udgår fra Regionsapoteket og økonomiafdelingen, og har hjælp til det tekniske m.v., men grundet et sparsomt antal lokaler til at udføre rigtig mange konsultationer/udleveringer i, opstår der flaskehalse og uhensigtsmæssige arbejdsgange.