Apparatur på intensivafdeling

Der er meget apparatur på hospitalet, og særligt på Anæstesien og Intensiv. Apparaturet følger ind imellem patienten fra det ene afsnit til det andet, og så kommer det ikke retur til ejerafsnittet. Det bruger afdelingerne mange ressourcer på at lede efter udstyr, og famler ofte i blinde.

Når patienter kommer fra operation, akutmodtagelsen og andre afdelinger, tages apparatur ikke med retur. Gælder også den anden vej. Ved udlån af apparatur til andre afdelinger, sendes det ofte ikke retur.

Hvordan sikrer man en arbejdsgang, der får apparatur retur til ejerafsnittet, eller gør det lettere at finde, når det ikke befinder sig på hvor det skal?

Partnere

Bispebjerg Hospital, Intensiv afd.

Fakta

Der er meget apparatur på hospitalet, og særligt på Anæstesien og Intensiv. Apparaturet følger ind imellem patienten fra det ene afsnit til det andet, og så kommer det ikke retur til ejerafsnittet.

Output

Hvordan sikrer man en arbejdsgang, der får apparatur retur til ejerafsnittet, eller gør det lettere at finde, når det ikke befinder sig på hvor det skal?