Anvendt Case-analyse

Formålet med kurset er at introducere til case-begrebet og belyse, hvordan man kan arbejde med en sociologisk case i praksis.

Omdrejningspunktet vil være, hvordan man ved analyse af en case kan uddrage en sociologisk problematik fra et socialt problem eller en konkret hændelse, begivenhed, situation eller fænomen. Dette inkluderer involvering af interessenter og praksisaktører i forståelse af en case-problematik samt udvikling og formidling af mulige løsninger.

Introduktion til case-baserede metoder og praksisorienteret forskning indgår som centrale dele af kurset. Kurset er struktureret omkring grundfaserne i design thinking (inspiration – ideation – implementation) og orienteret omkring gruppearbejde med vægt på løbende feedback fra underviser og medstuderende.

Forløb

Kurset afvikles i fire led:

 1. Intro og casevalg: uge 6-7
 2. Inspiration: uge 8-12
 3. Ideation: uge 14-17
 4. Implementation: uge 18-20
 • Kick-off Introdag 7/2 i tidsrummet 12-15: Her præsenteres cases 
 • Kontakt til casegiver: uge 7 + 8
 • Besøg på afdeling for at indsamle data: uge 10
 • Præsentation af case og mulige løsninger (pitch konkurrence hvor alle case ejere er inviteret sammen med andre relevante aktører): uge 19 + 20.

Partner

Sociologisk Institut

Københavns Universitet

Fakta

Kurset afvikles i fire led:

 • Intro og casevalg: uge 6-7
 • Inspiration: uge 8-12
 • Ideation: uge 14-17
 • Implementation: uge 18-20

Der er tale om ca. 20 grupper af 4-5 personer (Hver gruppe arbejder med én case)

Kursusbeskrivelse

Output

Omdrejningspunktet vil være, hvordan man ved analyse af en case kan uddrage en sociologisk problematik fra et socialt problem eller en konkret hændelse, begivenhed, situation eller fænomen. Dette inkluderer involvering af interessenter og praksisaktører i forståelse af en case-problematik samt udvikling og formidling af mulige løsninger.