Analyse og Design af Brugervenlige Systemer

I dette kursus bliver de studerende i stand til at forstå og håndtere det kompleks af organisatoriske og designmæssige problemstillinger der knytter sig til at udvikle større IT baserede informationssystemer, for eksempel, administrative og proceskontrol-systemer i større og mindre virksomheder, intranet, web-systemer til e-handel, og spil med flere samtidige brugere. En væsentlig udfordring ved fremstilling af sådanne systemer er en sammensat brugerskare, modstridende interesser, en kompleks organisatorisk kontekst, og ustabile og/eller dårligt forståede krav.

Partner

HA-IT

Copenhagen Business School

Output

Aftales med de studerende:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog