LEAN på Apoteket – Flowanalyse

(Se film om Sygehusapoteker i Danmark)

På Region Hovedstadens Apotek bestræber vi os på at arbejde efter LEAN-principperne (se bl.a. denne video). Det betyder bl.a., at vi:

 • indretter medicinrummene til at ”tale for sig selv”, så bestilling af medicin bliver intuitivt, flydende og med færrest mulige fejl, fx ved at
  • hver ting har én plads (uden ekstra-lagre)
  • etiketter angiver defektpunkt og genbestillingsantal
  • visuelle defektpunkter reducerer behovet for manuel optælling
  • stregkoder og håndscannere reducerer tidsforbruget og indtastningsfejl ved bestilling
 • tilpasser vores bestillingsmønstre, så vi undgår flaskehalse i supply chain og reducerer fragt
 • tilpasser afdelingernes medicinsortiment, så det afspejler det reelle/ønskede medicinforbrug
 • tilpasser lagerbeholdningen til det reelle forbrug, så spild reduceres

Men hvad der er LEAN fra den enkelte medarbejders eller det enkelte medicinrums perspektiv er ikke nødvendigvis LEAN for lager/logistik-afdeling. Derfor opstår der tvivl om hvilke arbejdsgange, der er mest optimale.

Vi ønsker os en samlet analyse og beskrivelse, der illustrerer disse indsatser. Materialet skal (på sigt) bruges til oplæring af Apotekets personale, så de får en bedre forståelse for LEAN-konceptet.

Partnere

Klinisk Farmaci,

Region Hovedstadens Apotek

Kontakt

Louise Winnecke Jensen

Udviklingsfarmaceut

Fakta

Casestiller ønsker en samlet analyse og beskrivelse, der illustrerer disse indsatser. Materialet skal (på sigt) bruges til oplæring af Apotekets personale, så de får en bedre forståelse for LEAN-konceptet.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

 • Rapport
 • Præsentation af løsning
 • Analyse
 • Prototype