Æstetisk miljø i spiseområde

Udfordringen er hvordan vi med visuelt design og et andet æstetisk miljø kan forbedre et spiseområde på en hospitalsafdeling så det bidrager til en behagelig og appetitstimulerende oplevelse for patienter. En løsning vil kunne understøtte trivsel, ernæring og sociale interaktioner, hvilket er vigtigt for den samlede oplevelse og patientens helingsproces. Det kan tænkes at det kunne være et samarbejde på tværs af:

• Møbel, rum og materialer
• Visuelt design

Det er væsentligt at få kigget på da patienterne på afdeling er alvorligt syge og deres ernæringstilstand har stor betydning for hvordan de tåler både behandling og sygdom. Når omgivelser, hvori de indtager deres måltider, er så triste og uinspirerende er der risiko for at dette spiller negativt ind på deres lyst til at spise.

Partnere

Rigshospitalet

Afd for kræftbehandling 5013

Fakta

Udfordringen er hvordan vi med visuelt design og et andet æstetisk miljø kan forbedre et spiseområde på en hospitalsafdeling så det bidrager til en behagelig og appetitstimulerende oplevelse for patienter.

Output

En løsning vil kunne understøtte trivsel, ernæring og sociale interaktioner, hvilket er vigtigt for den samlede oplevelse og patientens helingsproces.