• Sådan bliver medicinsk udstyr CE-mærket

    I ved sikkert allerede, at dokumentation for effekten af en ny behandling sker gennem en grundigt planlagt afprøvning, hvor både virkning og bivirkninger bliver undersøgt på raske borgere og patienter. Disse krav gælder ikke kun for lægemidler, men også for medicinsk udstyr, der skal have et CE-mærke.

  • Sådan bliver medicinsk udstyr CE-mærket

    I ved sikkert allerede, at dokumentation for effekten af en ny behandling sker gennem en grundigt planlagt afprøvning, hvor både virkning og bivirkninger bliver undersøgt på raske borgere og patienter. Disse krav gælder ikke kun for lægemidler, men også for medicinsk udstyr, der skal have et CE-mærke.

Af Marianne Rosager, Rådgiver i medtech v. Rosager Consulting

CE-mærkning er dokumentation for, at medicinsk udstyr opfylder den gældende EU-lovgivning. Formålet med CE-mærkningen er, at I frit kan markedsføre medicinsk udstyr i EU, forudsat at det opfylder eventuelle nationale krav (fx registrering og sprogkrav).

Overblik over nødvendige risikoanalyser og test

Udviklingen af medicinsk udstyr foregår i en struktureret proces, hvor planlægning og udførelse af risikoanalyser spiller en central rolle. I alle faser af udviklingsforløbet skal I udføre risikoanalyser, der er relateret til både brugen, designet og fremstillingen af udstyret.

Afhængig af produkttype, formålet med produktet og risikoklassificeringen skal I foretage en række test. Det kan fx være afprøvning af mekaniske og elektriske styringsfunktioner, af elektromagnetisk ind- og udstråling eller af biokompatibilitet.

Det kan også være toksikologiske tests, levetidstest (accelereret ældningstest), transporttest samt fald- og brudtest.

Ved sterile produkter skal I desuden foretage en række test og valideringer af den valgte sterilisationsmetode.

Til sidst skal I validere det færdige produkt i et brugerstudie, og alle resultaterne indgår som en del af dokumentationen til myndighederne eller det bemyndigede organ i forbindelse med godkendelsen.

Medicinsk udstyr skal altid gennem klinisk afprøvning

Reglerne om medicinsk udstyr stiller krav om kliniske data på produkter i alle risikoklasser. Det betyder, at nyt medicinsk udstyr skal gennem en klinisk afprøvning, hvor det bliver testet på mennesker – ligesom I kender det fra nye lægemidler.

Den kliniske afprøvning skal afdække eller efterprøve, at udstyret er sikkert og yder det, som der bliver lovet.

Før en klinisk afprøvning går i gang, skal Sundhedsstyrelsen og Videnskabsetisk Komité give tilladelse.

Det skal I kunne dokumentere

For at I kan få et CE-mærke på jeres medicinske udstyr, skal I udarbejde forskellige former for dokumentation:

  • Teknisk dokumentation for produktet
  • Risikoanalyse
  • Klinisk evaluering

Kravene til dokumentationen afhænger bl.a. af, hvilken type produkt, der er tale om, og hvilken risikoklasse produktet hør til.

Læs mere om de fire risikoklasser her.