• Offentligt tilskud til patienters medicin og udstyr

  Det kan være værdifuldt for jer at kende til processen bag det offentliges tilskud til patienter og borgere, der har brug for medicin eller hjælpemidler. Det får I her:

 • Offentligt tilskud til patienters medicin og udstyr

  Det kan være værdifuldt for jer at kende til processen bag det offentliges tilskud til patienter og borgere, der har brug for medicin eller hjælpemidler. Det får I her:

Af Marianne Rosager, Rådgiver i medtech v. Rosager Consulting

Tilskud, godtgørelse, tilbagebetaling eller refundering – det hele dækker over danskernes mulighed for at få tilskud til medicin og muligheden for at udleveret medicinsk udstyr og/eller hjælpemidler eller at få tilskud til indkøb af dem. På engelsk kalder man det ‘reimbursement’.

Tilskud til medicin

En del af den medicin, som danskerne køber på recept, har et såkaldt generelt tilskud. Det betyder, at vi automatisk får tilskud efter medicintilskudsgrænserne. Borgeren skal ikke have en særlig bevilling for at få det generelle tilskud, men der kan være betingelser knyttet til. Det kan fx være, at borgeren tilhører en bestemt persongruppe eller har en bestemt sygdom.

Generelt tilskud til medicin bliver ydet af Lægemiddelstyrelsen. Det er altså den virksomhed, der leverer medicinen til markedet, der søger om det generelle tilskud hos styrelsen.

Lægemiddelstyrelsen revurderer løbende lægemidlernes tilskudsstatus. Det gør de for at sikre, at lægemidler med generelt tilskud stadig opfylder de relevante kriterier. Revurderingen kan også betyde, at lægemidler, der ikke før har modtaget generelt tilskud kan opnå ny status, hvis de opfylder kriterierne.

Udlevering af eller tilskud til medicinsk udstyr

Til gengæld er det kommunerne, der er ansvarlige for at udlevere medicinsk udstyr og/eller hjælpemidler eller yde tilskud til borgere og patienter, så de selv kan indkøbe det. Her er det reglerne i Serviceloven, der afgør, om personer er tilskudsberettigede.

Hvad er medicinsk udstyr og hjælpemidler?

 • Ganghjælpemidler
 • Kørestole
 • Stomihjælpemidler
 • Støttestrømper
 • Badestole
 • og meget andet, der gør hverdagen lettere for syge eller ældre borgere