skip to Main Content

Workshop skal give nye værktøjer til sundhedskommunikation

Hvordan kan man bedst anvende sociale medier til at informere patientgrupper og borgere om sundhed og potentielt ændre deres sundhedsadfærd? Det har forskere fra CBS og KU undersøgt nærmere. På en workshop 9. maj deler de deres viden med social medie-, web- og kommunikationsfolk og andre interesserede.

Forskningsgruppen er ledet af professorer Ravi Vatrapu fra Centre for Business Data Analytics på CBS og Henning Langberg fra CopenRehab på KU. Gruppen har det seneste år indsamlet og analyseret big data-sæt fra 153 offentlige sundhedsmyndigheder, NGO’er, aviser og bloggeres sider på sociale medier, i første omgang koncentreret om Facebook. Analysen har skabt et grundlag for at kunne forudse bruger-engagementet. I øjeblikket arbejdes der desuden med tekstanalyse og machine learning, som anvendes til at afkode, hvordan de sociale medier bliver brugt og hvilken reaktion læserne har på forskellige opslag som sundhedsorganisationerne poster på Facebook.

Invitation til workshop

Med baggrund i deres resultater vil forskerne præsentere og diskutere deres resultater samt give inspiration til, hvordan man bedst når ud til og får engageret sin målgruppe på de sociale medier. De inviterer derfor alle interesserede til en workshop tirsdag d. 9. maj kl. 9-13 på CBS i Novo Nordisk Auditorium.

På workshoppen vil der både være oplæg, drøftelser og praktiske øvelser.

Workshoppen vil foregå på engelsk.

Mere info

Officiel invitation

Program for workshoppen

Tilmelding til workshoppen

Workshoppen er en del af Copenhagen Health Innovations projekt: Sundhedsdialog på sociale medier. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond