skip to Main Content

Til sundhedsprofesionelle

Sundhedsinnovation for sundhedsprofessionelle

Copenhagen Health Innovation vil skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse.

Det gør vi dels ved at bruge konkrete udfordringer fra praksis som undervisningselementer og ved at understøtte fortsat uddannelse af sundhedsprofessionelle gennem fx innovative simulationsforløb hvor færdigheder for procedurer kan oplæres for at sikre en højere patientsikkerhed og -tilfredshed.

Har du en udfordring fra praksis?

CHI arbejder for at indarbejde af konkrete udfordringer fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden i undervisningen på udvalgte uddannelser på DTU, KU og Københavns Professionshøjskole. Når de studerende arbejder med udfordringer styrkes deres sundhedsfaglige viden, tværfaglige kompetencer og innovative tankegang, ligesom de får en bedre forståelse for den virkelighed, de selv skal ud og arbejde i.

Derfor er vi konstant på udkig efter nye udfordringer. Har du identificeret en udfordring i praksis som du godt kunne bruge et nyt perspektiv på? Så kontakt os gerne.

Kontakt os for mere information

Hvis du har spørgsmål eller brug for mere information, så kontakt din lokale innovationskonsulent her:

Region Hovedstaden

Nina Brocks

Nina Brocks
Innovationskonsulent

Københavns Kommune

Julia-Willer-Dallerup

Julia Dallerup
Innovationskonsulent

Kurser inden for sundhedsinnovation

Som sundhedsprofessionel er der god mulighed for at videreudvikle kompetencer og få nye input til arbejdet.

kikkertundersoegelse-sundhedsprofessionelle

Kvalitetssikring af kikkertundersøgelser

For at støtte op om det nationale screeningsprogram for tarmkræft, er CHI netop nu ved at udvikle et måleinstrument, der kan vurdere kvaliteten af lægers kikkertundersøgelser, samtidig med at det giver feedback omkring undersøgelsen. På den baggrund udvikles også et simulationsbaseret uddannelsesprogram, der skal opkvalificere og certificere læger i proceduren. Formålet er at øge kvaliteten af undersøgelsen, så den udføres sikkert og skånsomt.

Uddannelsesprogrammet forventes igangsat i løbet af 2017.

Læs mere om projektet her
cames kurser

CAMES simulationstræning – ”Man øver sig før man udfører procedurer på patienter”

Simulationscenteret CAMES tilbyder kurser og træning af kliniske procedurer gennem hands-on træning på fantomer, virtual reality simulatorer og levende grise. Formålet er at skabe optimal forberedelse til at udføre superviserede procedurer på patienter.

Se hele kursusudbuddet her

Kurser og træning foregår to steder:

CAMES Rigshospitalet:

  • Grunduddannelse af medicinstuderende
  • Lægelig videreuddannelse
  • Simulationsbaseret træning af tekniske procedurer indenfor flere specialer

CAMES Herlev Hospital

  • Anæstesisimulation
  • Teamtræningskurser
  • Special- og videreuddannelse af ambulancebehandlere, sygeplejersker og læger