skip to Main Content

Summer Talks gav sommerkursus-studerende nyt perspektiv på sundhed

Studerende diskuterer til Summer Talks

450 danske og internationale studerende var over sommeren samlet på KU SUNDs sommerkurser. Ud over kursernes sundhedsfaglige indhold, fik de studerende som noget nyt i år mulighed for at mødes på tværs tre onsdage til inspirerende Summer Talks.

”Det har i flere år været min ambition at få etableret et tværgående fagligt arrangement, der kunne samle vores 15 sommerkurser. Jeg tror, det giver meget, at studerende med forskellige interesser får lov at diskutere forskellige temaer. Det giver en bredere debat end den, de studerende ellers får på deres individuelle kurser,” siger Anne-Grethe Routley, der er chef for afdelingen for internationalisering på det Sundhedsfaglige Fakultet på KU, som er overordnet ansvarlig for administrationen af sommerkurserne.

Derfor støttede hun straks idéen, da arrangørerne af det nye sommerkursus Rethinking Healthcare sammen med Copenhagen Health Innovation fik idéen om at lave tværgående faglige events for de studerende.

Studerende skabte kompetent debat

I alt fire prominente oplægsholdere lavede interessante oplæg med deres forskellige perspektiver på sundhed og sektoren. Eksempelvis præsenterede Sundhedsministeriet deres digitale strategi for fremtidens sundhedsvæsen og en diabetesforsker fortalte om en ny tilgang til implementering af sundhedstiltag i lokalmiljøer.

Formatet var uformelt og fokuserede på et kortere oplæg efterfulgt af ivrig debat med de studerende.

”Jeg har været meget tilfreds med formatet. Vi har ønsket at sætte diskussion og dialog i gang ud fra de studerendes forskellige perspektiver på sundhedsfaglige spørgsmål. De har i alle tre Summer Talks udvist en god spørgelyst, stor indsigt og interesse, hvilket har givet en spændende og kompetent debat,” siger Anne-Grethe Routley, der også har fået tilbagemeldinger fra oplægsholderne, at de nød debatten med de studerende.

Summer Talks temaer

8. august
Thinking Big: Supersetting as a new Approach to Promote Healthy Living
Paul Bloch, Research Manager, Diabetes Prevention Research, Steno Diabetes Center Copenhagen

15. august
Beyond imagination: Transformations in Health Care and the Role of Training and Education
Martin Magelund Rasmussen, Director at the Center for Human Resources, The Capital Region of Denmark

A Coherent and Trustworthy Health Network for All – the Danish Digital Health Strategy 2018-2022
Nanna Skovgaard, Head of Division, Ministry of Health

22. august
On neuroscience, dance performance and a life with cerebral palsy
Mark Schram Christensen, Associate Professor, Department of Neuroscience, UCPH

Summer talks oplæg

Studerende fik nye perspektiver med hjem

”Det er interessant at få de studerende samlet på denne måde. Jeg håber, de temaer og oplæg, vi har valgt, gør, at de kommer til at tænke nye tanker om deres uddannelse og profession. For de internationale studerende er det værdifuldt at få information om det danske sundhedssystem. Det giver refleksion om deres eget system, og de får sat perspektiv på både deres uddannelse og profession,” siger Anne-Grethe Routley.

Dette var netop tilfældet for en af deltagerne i Summer Talks, medicin-studerende Ingvill Ellertsen:

”Jeg deltog i to Summer Talks, fordi jeg så det som en unik chance for at høre flere dygtige profiler tale om fremtiden og udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det var meget inspirerende, og jeg fik helt klart nogle nye perspektiver på, hvordan man kan fremme en sund livsstil i lokalmiljøer og hvordan den nye danske digitale sundhedsstrategi vil udvikle sig i løbet af de kommende år,” siger Ingvill Ellertsen.

Potentiale for at fortsætte initiativet

Det er nok ikke sidste gang, Summer Talks tilbydes til de studerende på SUNDs internationale sommerkurser.

”Det var fantastisk, at vi kunne gøre det her sammen. Jeg håber, det er et initiativ, som vi får evalueret positivt og som bliver en naturlig del af vores sommer fremover,” understreger Anne-Grethe Routley.

Hun vil dog sikre, at eventene bliver planlagt og udmeldt tidligere, så de kan blive en integreret del af flere sommerkursers eftermiddagsprogrammer.

Aktiviteten er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond