skip to Main Content

Studerende udvalgt til kirurgisk sommerskole

Kirurgisk sommerskole ipad kirurgi

Ansøgningsprocessen til den første internationale kirurgiske simulationssommerskole er netop overstået og 26 danske og internationale studerende er blevet optaget på sommerskolen.

København er førende i verden inden for kirurgisk træning på simulationsmaskiner. Denne position styrkes yderligere gennem en nyudviklet international kirurgisk sommerskole, hvor danske og internationale medicin-studerende får en unik mulighed for at træne og forbedre deres kirurgiske færdigheder gennem hands-on simulationstræning.

”I den kirurgiske sommerskole bliver deltagerne eksponeret for kirurgi på en helt anden og meget mere fokuseret måde end hvad der er praktisk muligt på studiet. Undervisningen varetages af erfarne kirurger og fokuserer meget på hands-on træning, hvor de studerende selv får lov til at prøve kræfter med diverse kirurgiske indgreb såsom kikkertundersøgelser, minimal invasiv kirurgi og åben kirurgi,” forklarer klinisk professor Lars Konge fra simulationscenteret CAMES på Rigshospitalet, som har udviklet sommerskolen i samarbejde med KU SUND.

Mange ansøgere

49 medicin-studerende havde ansøgt om at deltage i sommerskolen. Heraf er 26 studerende blevet optaget.

Når sommerskolen er så populær blandt de medicin-studerende skyldes det, at det øgede fokus på hurtig specialisering (jf. fremdriftsreform og 4-års reglen for læger) har gjort det sværere for medicinstuderende og yngre læger at nå at afprøve potentielle kirurgiske specialer gennem fx et prægraduat lægevikariat eller postgraduate uklassificerede stillinger. Her giver sommerskolen en unik mulighed for at afprøve og træne specialerne.

Stor international interesse

I alt 12 internationale studerende deltager i sommerskolen til august, hvilket er en flot andel, når det er første gang sommerskolen kører. Årsagen er, at hands-on træning af kirurgi i København er et attraktivt tilbud, understreger Lars Konge:

”De internationale medicin-studerende får mulighed for at træne kirurgi inden en evt. entry-level exam, hvor de testes før en kirurgisk ansættelse. Desuden kan de stifte bekendtskab med de attraktive arbejdsforhold og muligheder i det danske sundhedsvæsen.”

Netop derfor blev sommerskolen i efteråret eksempelvis promoveret i Australien af medarbejdere fra Københavns Universitet, som rejste rundt og fortalte om sommerskolen for studerende på nogle af de største universiteter.

Om sommerskolen

Sommerskolen finder sted 7.-25. august 2017 og vil primært foregå på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, CAMES, der råder over fantomer, virtual-reality simulatorer og fuldt udstyrede simulerede operationsstuer. Desuden operereres på levende grise på KUs Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og deltagerne vil følge erfarne kirurger på hospitalet i sidste del af forløbet.

Aktiviteten er en del af projektet: International kirurgisk sommerskole. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond