skip to Main Content

Studerende showcasede kreative løsninger til sundhedskonference

Studerende pitcher deres ideer til sundhedsinnovation

Hvad sker der, når fem studenter-teams får lov at pitche deres ideer til sundhedsinnovation for et rum fuld af fageksperter og derefter får mundkurv på, mens alle eksperterne giver feedback? Det prøvede vi af til konferencen i november.

Studerende er en stærk ressource, når det gælder bud på nye løsninger til sundhedssektoren. Til konferencen Sundhedsinnovation i fællesskab den 13. november havde vi derfor inviteret forskellige innovative studenterprojekter til at præsentere deres projekter og få feedback fra både eksperter og konferencedeltagere.

Fra inkontinens og blærebetændelse til modermærkekræft, abort og fysisk aktivitet

Vi havde håndplukket fem teams med meget forskellige ideer og som samtidig er forskellige steder i processen med at virkeliggøre løsningerne. Derfor havde vi både et specialeprojekt fra DTU, tre nyetablerede virksomheder, der har deltaget i CHIs inkubatorforløb Health Innovators, og en mere etableret virksomhed, der er nået langt med at gøre idéen til virkelighed:

Test af nyt feedback-format

Sidste år udtrykte deltagerne på konferencen, at de i højere grad ønskede at blive inddraget og sætte deres egen viden og erfaring i spil. Derfor brugte vi muligheden med denne pitch-session til at teste et nyt feedback-format af, hvor vi kunne få glæde af den alsidige faglighed blandt deltagerne ved at inddrage dem som feedback-givere til de studerende.

Efter pitchen fik hvert team derfor tildelt et bord, hvor der sad menige konferencedeltagere og en på forhånd udvalgt ekspert. Her fik de 3 min til at svare på opklarende spørgsmål, inden de fik feedback fra alle ved bordet i 12 min.

De studerende får feedback ved bordene

Mundkurv gav stor værdi til de studerende

Den eneste regel var, at de studerende under feedbacken ikke måtte interagere i diskussionen om bordet men bare helt stille skulle tage imod de forskellige input fra eksperterne.

Det var udfordrende for de studerende at skulle tage imod feedback uden at kunne gå i dialog, da feedbacken hurtigt kunne berøre emner, de allerede havde afklaret, eller viste sig at bero på misforståelse af fx målgruppe og lignende. Men samtidig gav det rum til at skabe en god dialog på tværs af alle fagpersonerne ved bordet.

Konferencedeltagerne har efterfølgende udtrykt begejstring for konceptet (anonyme kommentarer fra evalueringen):

Det var meget inspirerende og nytænkende.

Interessant at have mulighed for at diskutere casen/ideen med andre med forskellig baggrund. Det gjorde at kommentarer og feedback kom rundt om flere ting end man ellers ofte hører til en pitch session.

Det var en glimrende ide med bord-feedback. Det fungerede godt.

Nye perspektiver på innovationer

Den uformelle snak og diskussion tilbød de studerende forskellige perspektiver på deres løsning og åbnede samtidig også op for en god måde at få udvidet netværket efterfølgende, da de 8-12 mennesker ved bordet var dedikerede på at forholde sig til deres løsning og derfor er åbne for fortsat dialog.

Både deltagere og studerende udtrykker dog et ønske om at kunne skifte imellem stiltiende feedback og muligheden for at gå i dialog. Konceptet er derfor allerede ved at blive forfinet til at kunne bruges til studenter-pitches en anden gang – fx til afslutningspitchen på CHIs inkubatorprogram Health Innovators.

VIOBAC får feedback
Den Europæiske Socialfond