skip to Main Content

Stor tilfredshed blandt deltagerne på konferencen

deltagere til workshop på konferencen

Deltagerne var meget tilfredse efter konferencen Innovation som drivkraft i fremtidens sundhedssektor, som CHI afholdt sammen med CHC og CACHET. Samtidig har de i evalueringen givet interessant feedback og ønsker til næste gang konferencen afholdes. 

Fin og velorganiseret med gode input og oplægsholdere. Dejligt at deltagerkredsen var så bred.

Super flot arrangement – professionelt og lækkert.

God konference der var samlende for det københavnske miljø.

Sådan sagde nogle af deltagerne i evalueringen af konferencen. Og generelt var deltagerne ret tilfredse: 90,4% var overordnet tilfredse eller meget tilfredse med dagens indhold.

Travl men populær Innovationsbazar

Innovationsbazar til konferencen
Health Innovators teamet IRIS til Innovationsbazar

Innovationsbazaren, hvor 40 forskellige virksomheder, initiativer og projekter fik mulighed for at pitche deres idéer for mindre grupper af deltagerne, blev evalueret godt af deltagerne, trods udfordringer med især trængsel. Her kunne deltagerne høre pitches fra fire forskellige initiativer. Blandt initiativerne var også CHIs fire studenter-startups fra inkubatorforløbet Health Innovators, der her fik en unik mulighed for at pitche deres idéer for relevante interessenter fra sundhedssektoren. En mulighed de greb og alle kom hjem med nye kontakter til potentielle samarbejder.

Dejlig energi fra mange spændende og kompetente institutioner, projekter, personer.

Aktiv brugerinddragelse

Topscoreren blev dog workshoppen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen, hvor 96% af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse. CHIs innovationskonsulenter Nina Riis fra KU SUND og Nina Brocks fra Region H faciliterede workshoppen, der fokuserede på at få deltagernes input til, hvordan vi bliver bedre til at samarbejde mellem uddannelse og praksis. De oplevede, at deltagerne bidrog ivrigt med forslag og erfaringer.

Nina Brocks faciliterer workshop på konferencen
Workshop om sundhedsudfordringer i undervisningen

Nogle af deltagerne kommenterede:

Denne workshop kørte rigtig godt! Her fik man lejlighed til at komme i gang med aktiv deltagelse. Jeg kunne godt have brugt mere tid.

Meget brugbart og anvendeligt i andre sammenhænge.

Netop denne brugerinvolvering var noget, som generelt var efterspurgt i resten af konferenceindholdet:

Hvorfor ikke aktivere jeres deltagere noget mere – giv dem 10 min pitch, og sæt dem så i gang med at løse en udfordring. Innovationsbazaren var fin, og jeg hørte blandt Børneriget. Her blev vi stillet et spørgsmål, som vi skulle hjælpe dem med – og det var rigtig godt at blive inddraget.

Gode idéer til nye temaer

Derudover vil deltagerne gerne mere i dybden med konkrete initiativer, der formår at illustrere, hvad der skal til for at lykkes med tværsektorielle innovationssamarbejder.

Måske et tema om innovations-cases, hvor iværksættere/innovatører fortæller om deres proces, så man deler viden og erfaring om processen

Deltagerne har desuden foreslået en masse spændende temaer, de gerne ser taget op på næste års konference.

”Det er overvældende med de engagerede og gode input, som deltagerne giver i evalueringen. Det sætter vi stor pris på! Vi vil tage udgangspunkt i de mange gode idéer og den generelle feedback, når vi næste gang arrangerer konferencen, så vi kan sikre, at lige så mange engagerede deltagere har lyst til at bidrage en anden gang,” siger Anette Birck, direktør i CHI.

Datoen er endnu ikke sat, men planen er at afholde en stor konference igen i efteråret 2018.

Materialer og film fra konferencen

Se materialer her
Den Europæiske Socialfond