skip to Main Content

Støtte og facilitering er afgørende, når virkelighedens sundhedsudfordringer skal integreres i undervisningen

BørneRiget

Hvordan kan fremtidens børnehospitaler arbejde patientorienteret og dermed forbedre den overordnede patientoplevelse? Som en del af et fag med fokus på sundhedsudfordringer fra virkeligheden har DTU samarbejdet med det nye børnehospital, BørneRiget, på Rigshospitalet med det formål at crowdsource idéer fra de studerende. Samarbejdet gav BørneRiget nye idéer, mens de studerende fik et unikt indblik i fremtidens sundhedsorganisation. Faget var en succes og tydeliggjorde, at støtte, interaktion og brobygning mellem underviser og sundhedspersonale er afgørende, når sundhedsudfordringer skal integreres i undervisningen.

Sidst på sommeren 2017 henvendte postdoc Frank Ulrich fra DTU, som er tilknyttet CHI som innovationskonsulent, sig til lektor Jason Li-Ying fra DTU Management Engineering. Frank Ulrich bad Jason Li-Ying give de studerende i faget ”Strategy, design and market” en chance for at arbejde med virkelige udfordringer fra Region Hovedstaden. Selvom der kun var en måned til semesterstart, lod Jason Li-Ying sig nemt overtale.

”Det var en chance for at prøve noget nyt. Jeg har undervist faget i fem år med fokus på produktdesign og forretningsstrategi inden for samme ramme. Jeg var derfor nysgerrig efter at udforske og præsentere de studerende for en ny anvendelsesramme,” siger han.

Jason Li-Ying begav sig ind i ukendt land og blev sat i forbindelse med lederen af det nye børnehospital, BørneRiget, som Rigshospitalet er ved at etablere. BørneRiget vil sætte nye standarder for behandling af børn, unge, gravide og deres familier og har fokus på at integrere leg i hele behandlingsforløbet og dermed løfte hele patientoplevelsen.

Crowdsourcing af idéer

Samarbejdet mellem BørneRiget og Jason Li-Ying resulterede i en række besøg på eksisterende børne- og fødeafdelinger i Region Hovedstaden, hvor de studerende indsamlede empirisk data til deres projekter.

De studerende blev både introduceret for kvaliteter og udfordringer på området samt BørneRigets visioner og designprincipper. Hver gruppe af studerende fik en kontaktperson på stedet, som viste dem rundt på hospitalet og gav dem indblik i det typiske patientforløb, som det ser ud i dag. De studerende brugte en hel dag på feltstudier og brugte deres obervationer af den nuværende situation og de interviews, de lavede med personalet, til at udvikle koncepter til fremtidens BørneRiget. Deres designs skulle være værdiorienterede, hvilket betød, at de studerende hele tiden skulle være opmærksom på den værdi, deres projekt ville give barnet, dets forældre og organisationen som helhed.

I slutningen af semestret præsenterede de deres idéer for undervisere fra DTU, ledere fra Rigshospitalet, BørneRiget og de afdelinger på andre hospitaler, som havde haft besøg af de studerende, samt konsulenter fra CHI. De modtog positiv feedback på deres idéer.

“Koncepterne favnede bredt, og nogle af idéerne var så gode, at Rigshospitalet vil undersøge dem nærmere. Forløbet gav Rigshospitalet en række idéer stort set uden omkostninger,” siger Jason Li-Ying.

BørneRiget

Superhelte og interaktive spil

De studerende kom op med mange forskellige koncepter:

  • Interaktive spil med fokus på at fremme fysisk aktivitet
  • Rengøringsservice til legetøj
  • Eventyrkapper: Når børnene bliver indlagt, har de alle sammen det samme hvide tøj på, som psykologisk får dem til at føle sig som patienter. Ved at give børnene eventkapper på føler de sig mindre som patienter og mere som superhelte eller prinsesser.
  • Interaktiv leg for børn i isolation: Børn i isolation kan føle sig meget ensomme, men ved hjælp af et interaktivt spil kan børnene lege med børn på andre stuer.

Forståelse for den organisatoriske kontekst

Sammenlignet med Torvehallerne, der blev brugt som case de foregående år, har de studerende, foruden den intellektuelle øvelse, opnået større værdi ved at arbejde med virkelige udfordringer fra dagligdagen på Rigshospitalet i tæt samarbejde med sundhedssektoren, mener Jason Li-Ying:

“De studerende, der samarbejdede med BørneRiget, har ikke alene udviklet projekter til gavn for børnene og deres forældre. De var også nødsaget til at tage hensyn til organisationen og strategien for BørneRiget. De skulle sikre sig, at deres projekt passede til organisationen og var i overensstemmelse med de her anvendte designprincipper. Det er en meget nyttig erfaring at have, når de kommer ud og arbejde som designkonsulenter, hvor de hele tiden skal have slutbrugeren for øje samt forståelse for de mange forskellige aspekter og kompleksiteten i efterspørgslen.”

Brobygning er afgørende

Jason Li-Ying har været glad for samarbejdet og for at integrere sundhedsudfordringer fra Rigshospitalet i sin undervisning. Han erkender dog, at det kræver ekstra ressourcer at lade de studerende interagere med hospitalet på driftsniveau.

“Den brobyggende person er afgørende, hvis et samarbejde som det her skal fungere. Det er ikke altid nemt at parre underviser og praktiker. Jeg ville gøre det igen, men brobygning er afgørende, hvis samarbejdet skal fungere optimalt,” understreger Jason Li-Ying.

Frank Ulrich fra DTU og Nina Brocks fra Region Hovedstaden, som begge er tilknyttet CHI som innovationskonsulenter, hjalp med at etablere samarbejdet. Nina Brock er enig med Jason Li-Ying i, at brobygning mellem universitetsverdenen og sundhedssektoren af afgørende.

“Denne tilgang til at arbejde med sundhedsinnovation er helt unik, og det er vigtigt at sikre, at de forskellige parter i samarbejet forstår mulighederne og begrænsningerne: fra, hvad det kræver at samarbejde med sundhedssektoren, til, hvad denne realistisk kan forvente af de studerende. For eksempel kan de studerende ikke levere færdige løsninger på en udfordring, men tilbyde nye perspektiver herpå. Vores vigtigste opgave som facilitatorer er faktisk at parre en sundhedsudfordring med det rette fag eller den rette underviser og dermed sikre det rette match med hensyn til forløb, produkt og resultat,” understreger Nina Brocks.

CHI’s Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere (NSU) understøtter denne dagsorden ved at tilbyde et forum, hvor sundhedsprofessionelle og undervisere kan mødes og udveksle erfaringer og ’best practice’ samt blive inspireret og indlede nye samarbejder.

På den baggrund forventer Nina Brocks, at flere samarbejder efterhånden vil opstå mere uafhængigt af hende og de andre innovationskonsulenter:

“I takt med at de sundhedsprofessionelle og underviserne får mere erfaring med at samarbejde og større forståelse for hinandens verdener, vil de i højere grad selv begynde at indlede samarbejder uafhængigt af os,” siger hun.

Den Europæiske Socialfond