skip to Main Content

Sommerskole simulationstræner lægestuderende i kirurgi

Kirurgisk sommerskole ipad kirurgi

I dag starter CHIs internationale kirurgiske sommerskole på CAMES/KU. Her skal 26 danske og udenlandske medicin-studerende de kommende tre uger træne basal kirurgi ved hjælp af simulation, så de rustes til at yde en bedre behandling, når de som nyuddannede læger første gang møder en  kirurgisk patient.

Simulationstræning er en banebrydende måde at uddanne på, da det giver de kommende læger mulighed for at øve sig, inden de skal behandle rigtige patienter. Traditionelt har læger primært øvet sig på patienter, hvilket øger risikoen for at begå fejl, selvom det foregår under supervision.

Hurtigere ekspert med simulationstræning

Derfor har Københavns Universitet sammen med Region Hovedstadens Copenhagen Academy for Medical Simulation and Education (CAMES) udviklet denne sommerskole i simuleret kirurgi, som skal træne danske og udenlandske studerende i de mest almindelige procedurer. Forskning viser allerede, at når læger øver sig ved hjælp af simulationstræning, inden de møder patienter, opnår de hurtigere ekspertniveau, så de også får mindre brug for supervision fra en speciallæge.

Sammen med den øgede patientsikkerhed er argumenterne for gøre læger til eksperter så hurtigt som muligt på plads, og her kan simulatorer hjælpe. De studerende vil derfor træne forskellige kirurgiske procedurer med virtual reality, simulatorer og på grise på CAMES.

For at undersøge og dokumentere effekten af træningen, testes de studerendes evner på førstedagen og efter de tre ugers intensive undervisning. Forventningen er, at deres ekspertise er steget markant ved slutningen af sommerskolen.

Følg med i de studerendes simulationsudfordringer på CHIs facebook.

Sommerskolen er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond