skip to Main Content

Sommerkursus gav medicinstuderende imponerende kirurgiske færdigheder

Kirurgisk sommerskole

Det første sommerkursus i simuleret kirurgi brugte tests til at sikre, at de studerende erhvervede de ønskede teoretiske og især praktiske kompetencer. Denne tilgang gav motiverede studerende, der imponerede kursuslederen med deres store tekniske kunnen.

I august 2017 afholdt CHI det første sommerkursus i simuleret kirurgi. Sommerkurset giver danske og internationale medicinstuderende en unik mulighed for at træne og forbedre deres kirurgiske færdigheder gennem innovativ hands-on simulationstræning.

”Med sommerkurset uddanner vi unge læger, der ikke kun er gode teoretisk, men også har de praktiske kirurgiske kompetencer,” siger professor i medicinsk uddannelse Lars Konge fra CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation), der er kursusleder på sommerskolen.

Evidensbaseret undervisning

Sommerkurset bruger en evidensbaseret undervisningstilgang, der skal sikre, at de studerende rent faktisk får nye kompetencer:

”Du kan kun sikre opnåede kompetencer ved at teste de studerende. Derfor har vi i sommerkurset et stort fokus på at teste de kirurgiske færdigheder, fordi forskning viser, at når man tester folk, bliver de mere motiverede, de er bedre forberedte, husker bedre og de erhverver nye kompetencer bedre,” fortæller Lars Konge.

Med to multiple-choice tests omkring kirurgisk viden, der blev givet ved start og slut af kurset, fire tests af kirurgiske færdigheder og en mundtlig feedback på åben kirurgi har der været høj koncentration af tests for at sikre et kompetenceløft hos de 26 danske og internationale studerende, der deltog.

Motiverede studerende bestod tests med bravour

”Fra første dag fortalte vi, at hvis de ikke engagerede sig og trænede ekstra, ville de ikke bestå. Det kom bag på flere, at vi satte så høje krav. De var pressede og måtte bruge weekenderne på at træne. Ingen er kommet sovende til det. Men det gjorde også, at de overpræsterede på sidste testdag,” siger Lars Konge.

Han understreger, at niveauet på sommerskolen er sat efter færdiguddannede unge lægers og ikke efter, at de er medicin-studerende.

Så meget desto mere er det imponerende at se, hvor meget de studerende både forbedrede sig teoretisk og opnåede praktiske kirurgiske kompetencer.

Se alle testresultaterne her:

  • Point for at bestå / Max point
  • Bedste score
  • Gennemsnitlig score

Her kigger kursisterne på en iPad, imens de udfører diverse øvelser med operationsredskaber på den anden side af en plade.

Bronkoskopi: kikkertundersøgelse af luftvejene

Skriftlig prøve med 36 multiple choice spørgsmål inden for emner der undervises i på sommerkurset. Testen gives før og efter kurset. 

Lars Konge overværede selv testen af bronkoskopi, dvs. kikkertundersøgelse af luftveje. Han har som uddannelsesansvarlig for bronkoskopi set mange hundrede læger udføre proceduren.

”Jeg var dybt imponeret over deres tekniske kunnen. De bestod alle med bravour. Det var tydeligt, at de alle havde trænet i mange timer,” siger han.

Praktisk tilgang har stor betydning, men er ressourcekrævende

De studerende var positive over den måde sommerkurset var skruet sammen på.

”De forskellige procedurer og teknikker, vi lærte, var alle meget relevante, og måden, vi fik lov at øve på, hjalp mig meget i forhold til at lære det; i stedet for bare at læse det,” udtaler en af de studerende i sin evaluering.

Evalueringen ligger generelt meget højt ift. medicinske kurser på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fortæller leder af International Sektion Anne-Grethe Routley: ”Det er godt klaret i første skud!”

Hun mener også det i særlig grad skyldes den praktiske hands-on tilgang til kirurgi.

”Kurset er meget praksisorienteret. Der er en tydelig overensstemmelse mellem de færdigheder, de studerende træner og arbejdsmarkedets krav. Det betyder meget for de studerende, at de umiddelbart kan omsætte viden og færdigheder til deres kommende arbejde,” siger Anne-Grethe. ”Derudover fornemmer jeg, at der har været høje ambitioner og seriøsitet hos såvel undervisere som studerende – det giver et udfordrende, men også tilfredsstillende læringsmiljø.”

Lars Konge er rigtig glad for, at Region Hovedstaden har satset og givet midler til at udvikle og køre et kirurgisk sommerkursus, men han er samtidig ærgerlig over, at et sommerkursus af denne slags er så ressourcekrævende:

”Det er enormt ressourcetungt at udvikle kompetencer på denne måde (via simulationstræning, red.), men med brugen af test kan vi direkte vise, at de studerende har opnået et kompetenceløft, som gør dem i stand til mere succesfuldt at operere deres kommende patienter,” understreger han.

Den Europæiske Socialfond