skip to Main Content

Samarbejdsværktøjet Cobox kom godt fra start med champagne, on stage cocktails og ballonleg

Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere leger med balloner

Lanceringen af samarbejdsværktøjet Cobox blev en festlig affære, hvor oplægsholderne med kreative kneb åbnede deltagernes øjne for vigtigheden af at sammensætte tværfaglige teams og skabe samarbejde på tværs af uddannelse og sundhed.

Torsdag d. 28. februar mødtes Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere til en eftermiddag med inspirerende oplæg og lanceringen af samarbejdsværktøjet Cobox.

Martin Vesterby holder inspirationsoplæg til NSU arrangement

Sammensæt teams som en cocktail og skab innovation der kan implementeres

På programmet var Martin Vesterby fra Inno-X, Aarhus Universitet, med et inspirationsoplæg. Han lavede en whiskycocktail foran deltagerne og brugte den som metafor for, hvordan tværfaglige teams skal sammensættes og hædres.

Se alle pointerne fra hans oplæg her.

Dorte Njor-Larsen fortæller om erfaringerne med at skalere et innovationsforløb til NSU arrangement

Fra 12 til 200: praktiske erfaringer med at skalere et innovationsforløb

Eftermiddagens andet oplæg bød på skaleringserfaringer fra Dorte Njor-Larsen, leder af den kliniske undervisning på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) på Københavns Universitet. Hun delte sine erfaringer med at gøre 16 undervisere klar til undervise 200 studerende i innovation.

Læs om erfaringerne fra innovationsforløbet på SKT her.

Samarbejdsværktøjet Cobox giver inspiration og værktøjer til innovationssamarbejde

Begge oplæg lagde smukt op til dagens sidste programpunkt, hvor det nyudviklede samarbejdsværktøj Cobox blev præsenteret af Nina Riis, innovationskonsulent på KU SUND, der har været projektleder på udviklingen af værktøjet.

Cobox er et website, hvor sundhedsprofessionelle og undervisere kan finde inspiration til, hvordan man kan sætte samarbejder op mellem praksis og studerende. Kernen i sitet er en case-samling, der præsenterer erfaringerne fra tidligere samarbejder, hvor studerende har arbejdet med konkrete sundhedsudfordringer fra sundhedssektoren i deres undervisning. Netop det at bringe studerende fra forskellige studieretninger i spil på hverdagsudfordringer i sundhedssektoren er et eksempel på, hvordan tværfagligt samarbejde kan sættes i spil.

Nina Riis præsenterer Cobox til NSU arrangement

Mulighed for at lave matchmaking mellem praksis og kurser

Samarbejdsplatformen har også en matchmaking-funktion, hvor det er muligt at fremvise de kurser, der søger praksisudfordringer og de praksissteder, der søger et kursus og dermed studerende til at arbejde med en udfordring. Især matchmaking-funktionen er det planen at udvikle det kommende år, så Cobox bliver et dynamisk værktøj til at sætte samarbejder i gang.

Claus Bøttcher Jørgensen, professor MSO ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU, samt bidragyder på Cobox.dk, opfordrer sine underviserkolleger til at udforske den nye platform.

“Man kan bruge Cobox til at få afmystificeret sundhedsinnovation: Hvad er det for noget, og hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder med det i undervisningen? Jeg vil anbefale kolleger at gå ind og få inspiration fra de eksisterende cases og se, hvordan man kan sætte et forløb op i samarbejde med et hospital eller en kommune, og hvad andre har fået ud af det. Det er også et godt sted at finde mulige sparringspartnere,” siger han.

Cobox giver overblik over mulighederne

Nina Brocks, der er innovationskonsulent i Region Hovedstaden er heller ikke i tvivl om at Cobox har en vigtig rolle i at udbrede muligheden for samarbejde til de sundhedsprofessionelle i både Region H og Københavns Kommune.

”Der er stort potentiale i, at vi i sundhedssektoren åbner op og inviterer studerende indenfor. Det giver noget helt andet, når vi får de friske øjne ind, som kan give os ny inspiration til at løse de udfordringer afdelingerne fx står med til dagligt,” siger Nina Brocks.

Samtidig understreger hun, at det er vigtigt at være opmærksom på, at samarbejdet kan foregå med forskellige niveauer af involvering afhængig af behovet i den enkelte afdeling.

”Vi udnytter hele skalaen fra at holde et oplæg og svare på de studerendes spørgsmål som optakt til deres arbejde til at invitere grupper af studerende ind til at lave feltarbejde og have løbende kontakt. Det er meget individuelt for både afdeling og kursus, hvordan vi bedst skruer det sammen. Så der er mange muligheder for at samarbejde med studerende. Det kan man også blive klogere på i Cobox,” siger Nina Brocks.

 

Besøg Cobox her.

Aktiviteten er en del af CHI-VEST, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum
Den Europæiske Socialfond