skip to Main Content

Sådan kan design og kreativitet sættes i spil i sundhedsinnovation

Sara Gry Striegler til CHI Morgen

Til CHI Morgen 25. september gav Dansk Design Center og Platoscience deres bud på, hvordan vi i højere grad kan sætte design og kreativitet i spil i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. 

Sara Striegler: Fremtidens sundhed handler om mennesket ikke teknologien

Design bliver stadig vigtigere i udviklingen af fremtidens sundhed, da det er en hjælp til at sikre fokus på mennesket i en hastig teknologisk udvikling, understregede Sara Gry Striegler, der er programleder ved Dansk Design Center. Teknologien i sig selv er ikke målet, men derimod et middel.

”I Dansk Design Center bruger vi design som katalysator til at sætte mennesket i centrum og samskabe nye løsninger,” siger Sara Gry Striegler. ”Design tager udgangspunkt i behov og i den værdi vi vil skabe. Det er på den baggrund, vi skal udvikle teknologi. Ikke omvendt.”

Og hun ser også et potentiale for design inden for generel uddannelse:

”Jeg tror, man kan lære meget fra designverden, om at stille spørgsmålstegn og forstå behov. De mere tekniske uddannelser har brug for den menneskelige forståelse, dvs. antropologi og etnografi. Og så er der brug for de mere tekniske kompetencer i sundhedsuddannelserne. Hvis vi skal komme i mål, er vi nødt til at bruge teknologi. Derfor skal de kommende kandidater kunne forstå og stille krav til teknologi. Og vigtigst af alt, så skal det starte med et behov der skal løses,” siger Sara Gry Striegler.

Hun ser fire vigtige fokusområder, når man vil arbejde designdrevet med innovation og sundhed:

  1. Byg kapacitet i din organisation til at arbejde designdrevet
  2. Tilfør kompetencer ved at invitere andre fagligheder ind – designere, teknologieksperter, antropologer, så du sikrer tværfaglighed
  3. Vær modig, det er okay ikke at vide, hvor I lander, og lær af jeres fejl
  4. Tag lederskab, det er essentielt, at man tør tage lederskab og støtter processen og går foran.
Morten Friis-Olivarius til CHI Morgen

Morten Friis-Olivarius: Kreativitet kan stimuleres med viden

Også kreativitet bliver en essentiel ingrediens at fremelske, når vi ved hjælp af innovation skal udvikle fremtidens sundhedssystem. Morten Friis-Olivarius fra Platoscience forsker i kreativitet. Han fokuserer på, hvad det er for nogle processer i hjernen, der gør, at vi kan tænke nyt, og hvordan vi kan bruge den viden til at blive mere kreative.

”Hvis man vil være kreativ, skal man tænke anderledes end ham der sidder ved siden af. Vi er afhængige af den viden vi har, og vores hukommelsessystem er gigantisk, men vi aktiverer kun få af de ting vi ved,” forklarer Morten Friis-Olivarius.

Derfor skal man være bevidst om nogle af hjernens processer, hvis man vil øge sin kreativitet.

Hjernen bruger hukommelsen til at forudse

  1. Hjernens reaktionstid er forholdsvis langsom. Derfor er dens primære funktion er at forudse, hvad der kommer til at ske. Hukommelsens formål er derfor at give data til disse forudsigelser.
  2. Hjernen arbejder med forudsigelser via associationer, så fx myg giver association til blod, rød osv. Se billedet til højre. De fleste mennesker har de samme associationer i starten.
  3. Kreativitet øges med tid. Det er først, når man har arbejdet lidt længere tid med ideer, at kreativiteten begynder, for der kommer man længere ud af associationsnettet og begynder at tænke mere forskelligt. Særligt kreative mennesker får flere associationer og får derfor også flere ideer.
Copyright: Morten Friis-Olivarius

Hvad kan vi så bruge det til? Forskning viser, at når folk får mere viden om hukommelse og associationer, så kan man bruge det til at booste sin egen kreativitet. I et forsøg med 200 studerende kunne bevidstheden om hjernens kreative processer øge kreativiteten med 28%.

Headset stimulerer kreativitet

Derudover har kreative mennesker en øget andel af spontane tanker hele tiden, noget som de fleste ellers kun har lige inden de sover eller fx står i badet. Når vi koncentrerer os om en opgave, skruer vi ned for de spontane tanker, men kreative mennesker glemmer at skrue ned. Derfor har Morten Friis-Olivarius og hans firma Plato Science udviklet et headset, der ved hjælp af svag strøm kan skrue op og ned for aktiviteten i bestemte områder af hjernen og dermed stimulere enten kreativitet eller fokus.

”Med stimuleringen husker man ting bedre. Man får flere ideer og dermed er der større sandsynlighed for at få en god ide. Det er ikke et mirakel, men det er en hjælp,” siger Morten Friis-Olivarius.

Headsettet testes i øjeblikket af forskellige brugere for at se, hvor de kan finde anvendelse af neurostimuleringen.

Helt overordnet advokerer Morten Friis-Olivarius for, at flere får viden om hukommelse og kreativitet på et neurologisk plan.

”Forståelsen af hvorfor hjernen virker, som den gør, er vigtig for at kunne agere anderledes,” siger Morten Friis-Olivarius. Derfor burde viden om kreativitet være en integreret del af skolesystemet allerede fra folkeskolen af.

CHI Morgen er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond