skip to Main Content

Sundhedsinnovationsaktiviteter

Da Copenhagen Health Innovation i 2016 blev etableret, var det for en fire-årig periode, hvor partnerskabet skulle teste forskellige aktiviteter af og samle erfaringerne fra samarbejdet på tværs af uddannelse og sundhed. Partnerne har via innovationskonsulenter og sekretariatet afprøvet nye uddannelsesforløb med sundhedsudfordringer, udviklet inkubatorforløb, der samler studerende på tværs af fag, skabt erfaringsudveksling via netværk og formidlingsplatformen COBOX og meget mere.

På baggrund af erfaringerne i perioden 2016-2019 arbejder CHI partnerne i 2020 videre med aktiviteter indenfor to hovedområder:

Studerende arbejder med udfordringer fra sundhedspraksis     &     Studerende inspirerer praksis: Idé- og talentudviklingsforløb

Projekterne 2016-2019 er en del af bevillingen CHI-VEST.

Se afsluttede projekter her:

Den Europæiske Socialfond