Partner

Diakonissestiftelsen

Fakta

Hvornår afholdes kurset:
Uge 35, 36, 37

Uddannelse:
Sygeplejerske

Antal studerende:
20 (3-5 grupper á 3-5 studerende)

Hvilket sprog foregår kurset på? Dansk

Hvad skal casestiller bidrage med?: Aflevering af udfordring og være til rådighed for feltarbejde

Output

Præsentation af løsning

Innovation og sygepleje

Dette er et kursus for sygeplejestuderende på Diakonissestiftelsen, der søger case-samarbejde med fokus på COVID-19. Kurset starter op i slut august og varer tre uger.

Kurset har innovation som omdrejningspunkt. Formålet er at ruste den studerende til i sin kommende professionelle virksomhed som sygeplejerske at have viden om og at kunne forstå innovation som metode til forandring af praksis og at kunne initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. De studerende er i slutningen af deres uddannelse.

De studerende får grundlæggende introduktion og viden omkring innovation og sundhedsinnovation. Derefter skal de lave feltarbejde med diverse kvalitative observationer interviews og metoder. I slutningen af kurset skal de studerende lave løsninger til innovationsspørgsmålet, som de har arbejdet sig frem til. Til sidst holder vi en præsentation af deres løsninger.