Partner

Københavns Professionshøjskole

Fakta

Kurset afholdes:
Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Antal studerende:
Min. 12 og maks. 35 deltagere

Output

Innovative konceptforslag med præsentation af løsning til praksisstedet.

Innovation i praksis – Giv dine ideer vinger

Resume

Kurset søger cases og udfordringer fra praksis, enten fra hospitalsafdeling eller kommunal institution. Dette valgfri element er opdelt i fire perioder, hvor der sættes fokus på fire faser i innovationsprocessen.

På dette innovationskursus arbejdes der efter Double Diamond-modellen, hvor der sættes fokus disse fire faser:

  • DISCOVER: Undersøge, udforske og forstå
  • DEFINE: Afgrænse og definere
  • DEVELOP: Løsningsprocessen og -muligheder
  • DELIVER: Kvalificering af løsning.

Lær at tage hånd om alle disse processer, og vær med til at forme fremtidens sundhedsløsninger, uanset om det er nye teknologiske løsninger, ændrede arbejdsgange eller nye behandlingstilbud.

Dette fordrer viden- og dataindsamling, besøg i praksisfeltet og et tværprofessionelt samarbejde i teamet af medstuderende fra andre sundhedsfag. Her skal man som studerende arbejde aktivt, selvstændigt og innovativt med en sundhedsfaglig problemstilling.

Deltagere
Studerende på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole

Link til kursusbeskrivelsen her