Patienters fysiske aktivitet under indlæggelsen

Vi har behov for at have omgivelser, strukturer og arbejdsgange, der indbyder til at patienterne er mere fysisk aktive under indlæggelsen. Dem der kan selv, skal selv. Dem der har behov for støtte for at være fysisk aktive eller blive mobiliseret, skal få den støtte. Vi har behov for at de fysiske rammer og vores samarbejdspartnere (tværfagligt personale, patienten selv, pårørende) understøtter patientens selvstændighed og fysiske aktivitet under hele indlæggelsen. 

Vi har behov for at patienterne og de pårørende er bevidste om vigtigheden af mobilisering og fysisk aktivitet under indlæggelsen. Dette kræver bl.a. at de bliver informeret om og inddraget i planen for deres indlæggelse (både på kort og længere sigt), hvilket alle faggrupper skal tage ansvar for. Rutinerne i dagsprogrammet skal være mere tydelige for patient og pårørende. 

Der er behov for at markere træningsvæggen, så vi sikrer plads til træning og mobilisering på stuen (ved væggen og gulvet foran væggen). Væggen skal være “bar”, så man kan justere den alt efter behov. Der kunne f.eks. være noget interaktivt på væggen og det er vigtigt at der signaleres at denne plads er til træning og mobilisering og ikke til opbevaring.

Inaktivitet og tab af selvstændighed er et stort problem under indlæggelse. Dansk forskning viser yderligere at patienten er mere inaktiv på enestuer end på de gamle flersengsstuer. Konsekvenserne af inaktivitet er store for patienten og dermed også for hele samfundet. Derfor skal vi tænke patientens selvstændighed ind i alle facetter af patientforløbet allerede fra indlæggelsestidspunktet.

Man kan evt. bl.a. bruge patientskærmen til at kommunikere med patienter og pårørende. Der eksisterer f.eks. en underholdende og motiverende kort film (5-10 min) om mobilisering og fysisk aktivitet under indlæggelse med Bodil Jørgensen. Den er udarbejdet af Hvidovre Hospital og er til fri afbenyttelse). 

Partnere

Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling

Bispebjerg Hospital

Fakta

Afdelingen har behov for at have omgivelser, strukturer og arbejdsgange, der indbyder til at patienterne er mere fysisk aktive under indlæggelsen. Yderligere ønskes det at de fysiske rammer og afdelingens samarbejdspartnere understøtter patientens selvstændighed og fysiske aktivitet under hele indlæggelsen.