Øget brug af MinSP

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har et stort geografisk område fra Helsingør i nord til Roskilde i syd og Bornholm hører også til. Vi har 9 psykiatriske centre fordelt på vores optagerområde med ca. 5.500 ansatte; vi behandler ca. 50.000 patienter årligt og det anslås at der med tiden vil være flere patienter at behandle. Samtidigt er vilkårene i RHP, som på tværs af hele sundhedsvæsenet, at der er færre og færre klinikere til at give patienter den rette behandling. Det betyder at vi skal finde måde at behandle flere patienter med færre ressourcer.

MinSP er patienternes elektroniske portal, hvor de kan se prøvesvar, se kommende/tidligere aftaler, booke tid til visse ambulante undersøgelser og behandlinger, se prøvesvar, hvis man er ambulant pt., kan man skrive til l den afdeling, man er tilknyttet mm. Altså MinSP er patientens digitale platform, som indbyder til at patienten tager aktivt del i sin behandling. Derudover er den digitale platform en fremtidsløsning, idet vi bliver mere og mere digitale. Med vores ovenfor beskrevne udfordring med flere patienter og færre ressourcer in mente, skal vi tænke innovativt ift. vores behandling af patienterne og, ikke mindst, gentænke anvendelsen af de digitale muligheder, der er til rådighed. Vi har erfaret at andre hospitaler bruger MinSP mere aktivt og involverende for deres patienter og det ønsker vi også for vores hospital.

ifm. conoas indtog i vores samfund, implementerede vi brug af MinSP på vores hospital, men resultatet er varierende. Enkelte steder er det gået rigtig godt og man anvender MinDSP struktureret til bestemte besøg eller aftaler. Nogle steder er det stille gået i sig igen og det er der flere grunde til. Dels har der være modstand fra klinikerne ift. anvendelsen af teknologien med begrundelsen i, at de følte at deres faglighed blev “fjernet”. Derudover var der også modstand mod selve applikationen, som er en del af sundhedsplatformen og som mange af klinikere havde modstand mod.

Det er et vilkår at vi har brug for at inddrage andre måder til at behandle vores patienter. Der er både udviklingsaspektet, hvor vores patienter ønsker mere fleksibilitet ift. at skulle tage fri fra skole eller arbejde, når de har aftale hos os. Derudover er der også det aspekt, at nogle af vores patienter ønsker (også) en digital løsning, idet nogle af dem har svært ved at komme ud af døren (pga. deres psykiske sygdom), hvor mulighed for digitalt møde vil medføre færre aflysninger. Og så er der det overhængende behov for, at vi kan behandle flere patienter med færre ressourcer, hvor digitale løsninger vil kunne minimere tidspilde.

Partnere

Region Hovedstadens Psykiatri

Fakta

MinSP er patienternes elektroniske portal, hvor de kan se prøvesvar, se kommende/tidligere aftaler, booke tid til visse ambulante undersøgelser og behandlinger, se prøvesvar, hvis man er ambulant pt., kan man skrive til l den afdeling, man er tilknyttet mm. Altså MinSP er patientens digitale platform, som indbyder til at patienten tager aktivt del i sin behandling.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Andet