Indretning og design i forbindelse med flytning af Afdeling for Brystkirurgi til Gentofte

Denne case, stillet af Afdeling for Brystkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, søger løsningsforslag til indretning og design, når afdelingen i 2022 flyttes.

Afdelingen flytter på Gentofte Hospital primo 2022. To afsnit lægges sammen, hvilket betyder en større afdeling med flere patienter og medarbejdere. Det rejser spørgsmål om hvordan nyindretning af afdelingen i eksisterende rammer på Gentofte Hospital bedst sikrer anvendelighed og værdi for såvel personale som patienter og pårørende.

Udfordringen

Case-holder peger på følgende overvejelser, som er centrale for udfordringen:

• Indretning af afdelingen med udgangspunkt i både i den enkelte patients ønsker og behov og en høj kvalitet i behandlingen

• Hvordan skaber man med udgangspunkt i den eksisterende arkitektur en tilgængelig, enkel, forståelig anvendelse/brug af diverse rum for både patienter, pårørende og personale? (venteområde, sygeplejekontorer, konsultationsstuer, sekretariat)

• Hvordan skabes der med designgreb en etisk og tryg afdeling for patienter pårørende og personale?

Samarbejdets form
Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge afdelingen i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Desuden vil afdelingen kunne give de studerende adgang til tegninger af specifikke lokaler og bygninger, under arbejdet med casen. Overlevering af de studerendes design- og indretningsforslag samt præsentationsformen aftales med case-holder.

Partnere

Afdeling for Brystkirurgi

Herlev og Gentofte Hospital

Fakta

Afdelingen flytter på Gentofte Hospital primo 2022. To afsnit lægges sammen, hvilket betyder en større afdeling med flere patienter og medarbejdere. Det rejser spørgsmål om hvordan nyindretning af afdelingen i eksisterende rammer på Gentofte Hospital bedst sikrer anvendelighed og værdi for såvel personale som patienter og pårørende.

Output

Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge afdelingen i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Desuden vil afdelingen kunne give de studerende adgang til tegninger af specifikke lokaler og bygninger, under arbejdet med casen. Overlevering af de studerendes design- og indretningsforslag samt præsentationsformen aftales med case-holder.