skip to Main Content

Nyt sommerkursus i innovation og entreprenørskab på KU

Sommerkursus Rethinking Healthcare

Undervisere fra Københavns Universitet har skabt et tværfagligt innovationskursus for kandidatstuderende i samarbejde med Copenhagen Health Innovation. Det ambitiøse forløb med cases og eksperter kører første gang til sommer og tilmeldingen er netop åbnet.

I maj var Tine Alkjær, der er lektor ved Biomedicinsk Institut på KU og vicestudieleder på uddannelsen medicin og teknologi, inviteret på studietur til Holland sammen med KUs Innovation og entreprenørskabsnetværk. På turen skulle de besøge forskellige universiteter med innovationskurser.

Jeg har ikke interesse i forretningsdelen af innovation og entreprenørskab, så jeg tog med for at se, om jeg kunne hente lidt inspiration til min egen undervisning,” fortæller Tine Alkjær om sine forventninger forud for turen.

Inspireret til at tænke stort

Tine Alkjær vendte inspireret hjem med en idé til et nyt kursus, hvor de studerende kunne opøve konkrete innovationskompetencer som problemløsning, kreativitet, tværfagligt samarbejde, selvinstruktion og ikke mindst kommunikation.

Disse aspekter er svære at få med i de eksisterende kurser på medicin og teknologi, og det er noget, vi faktisk mangler i forhold til målsætningen for uddannelsen. Samtidig gik det op for mig, at innovation ikke behøvede være vækst eller forretning, men at kurset kunne fokusere på det menneskelige aspekt – teknologi har jo med mennesker at gøre,” siger Tine Alkjær.

De studerende inddraget for at sikre værdi

Dermed var frøet til et nyt innovationskursus på KUs Sundhedsvidenskabelige Fakultet sået, og Tine Alkjær gik sammen med Copenhagen Health Innovation (CHI) for at planlægge de næste skridt – i samråd med studerende, som blev inviteret til en workshop. For de studerende var det vigtigt, at et innovationskursus bliver meget konkret og baseret på cases fra den virkelige verden; og gerne med flere cases af samme type, så de kan øve sig og blive bedre. Der var bred enighed om, at kurset skal udbydes på tværs af uddannelser.

Sommerkursus: Rethinking Healthcare

På baggrund af de studerendes input har Tine Alkjær sammen med sin kollega på Biomedicinsk Institut lektor Jens Brings Jacobsen og CHIs repræsentanter på SUND professor Claus Bøttcher Jørgensen og specialkonsulent i innovation og entreprenørskab Nina Riis, der er erfarne inden for udviklingen af innovationskurser, arbejdet intenst hele efteråret for at realisere kurset.

Arbejdet har resulteret i sommerkurset Rethinking Healthcare – Innovation as a powerful driver, der kort før jul blev godkendt af medicin og teknologis studieudvalg. Da medicin og teknologi er lavet i et samarbejde mellem DTU og KU giver sommerkurset 40 studerende fra begge uddannelsesinstitutioner mulighed for at erhverve sig evner og redskaber, som kan anvendes i arbejdet med sundhedsudfordringer.

Inddrager rigtige udfordringer fra praksis

Vi vil introducere metoder, modeller og teorier om innovation og bruge dem til at gentænke og genopfinde sundhedssektoren. Alt dette sker i tæt samarbejde med sundhedspersonale, der besøger sommerskolen og præsenterer aktuelle problemstillinger fra deres praksis,” fortæller Tine Alkjær.

Hun er glad for den store støtte hun og udviklingsgruppen har mødt i processen med at udvikle sommerkurset, i særlig grad fra Sektion for Internationalisering, der har bidraget til administration og markedsføring omkring sommerskolen.

Kurset er åbent for kandidatstuderende med en bred vifte af uddannelsesmæssige baggrunde såsom biomedicin, ingeniørvidenskab, antropologi, samfundsvidenskab, filosofi, folkesundhedsvidenskab, medicin, humanbiologi og øvrige naturvidenskabelige retninger. Tilmeldingen til kurset er åbnet i denne uge.

Vigtigt at klæde de studerende på

For CHI er dette en vigtig pilepæl i arbejdet med at kombinere innovation og sundhed i uddannelser:

Det er rigtig godt at se, at den tværfaglige Med-Tek uddannelse i samarbejde med CHI’s innovationskonsulenter nu er kommet i mål med at udvikle et nyt innovationskursus, som er det første af sin art på KU SUND. Sommerkurset er et godt eksempel på, hvordan vi fremover kan klæde de studerende på til at kunne kombinere deres sundhedsfaglighed med en kreativ og kritisk tilgang til nye teknologier og deres potentiale i fremtidens sundhedssektor,” understreger Anette Birck, direktør i Copenhagen Health Innovation.

Se mere…

Sommerkurset: Rethinking Healthcare – Innovation as a powerful driver

Medicin og teknologi uddannelsen

Aktiviteten er støttet af CHI-VEST, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum