skip to Main Content

Ny rapport om sundhedsteknologi anbefaler at styrke indsatsen på uddannelsesområdet

Når uddannelsesindsatsen styrkes, skal vi huske ikke kun at fokusere på kompetencer til at udvikle løsninger men også til implementering, mener CHIs direktør Anette Birck.

DTU har netop udgivet rapporten Helbredstjek af dansk sundhedsteknologi, der kortlægger potentialet for dansk sundhedsteknologi. En af rapportens anbefalinger er ”En styrket tværfaglig uddannelsesindsats inden for sundhedsteknologi”. CHI er helt enig i den anbefaling, men det er vigtigt, at vi tænker bredere end blot at udvikle digitale løsninger:

”Rapporten fremhæver især tekniske og digitale kompetencer, men det er vigtigt at understrege, at fokus på, hvordan de nye digitale og tekniske løsninger integreres og hvilken betydning de får for arbejdsgange og roller i de sundhedsprofessionelles dagligdag, er mindst lige så essentielt,” understreger CHIs direktør Anette Birck.

Det er årsagen til, at flere af CHIs projekter fokuserer på at bringe sundhedssektorens konkrete behov ind i uddannelserne på DTU, CBS, KU og Metropol.

”En tværfaglig patient- og borgerorienteret tilgang i undervisningen ved hjælp af cases og udfordringer fra praksis vil gøre de studerende bedre forberedt på den virkelighed, de skal ud at arbejde i og stimulere deres innovative mindset. Ligeledes vil dedikerede talentforløb for studenterteams på tværs af sundheds-, ingeniør- og businessuddannelserne styrke det entreprenante vækstlag. Tilsammen giver denne tilgang en ny generation af ingeniører, konsulenter, ledere og sundhedsprofessionelle, som har en større tværfaglig forståelse og viden, og som er grundlaget for at vi kan skabe vigtig og brugbar innovation på sundhedsområdet,” siger Anette Birck

Sektorudviklingsrapporten er udviklet af DTU, Medicoindustrien, IT-Branchen og DI Sundhed.

Se rapporten her

Sektorudviklingsrapport anbefaler at styrke uddannelsesindsatsen
Den Europæiske Socialfond