skip to Main Content

NSU inspirerer til nyt samarbejde

NSU - Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere

Det er vigtigt at dele erfaringer med andre, viste det første netværksmøde for sundhedsprofessionelle og undervisere. Da Metropol delte sine erfaringer med at bruge sundhedsudfordringer i et tværprofessionelt forløb på netværksmødet, gav det inspiration til et nyt samarbejde for studerende fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskolen (tidl. Metropol).

I sensommeren afholdt CHI sit første arrangement i Netværket for Sundhedsprofessionelle og Undervisere (NSU). Netværket er et forum for erfaringsudveksling, der skal inspirere til, hvordan man kan bruge konkrete sundhedsudfordringer fra praksis som en del af undervisningen i alt fra sundhedsfaglige til teknologiske og forretningsorienterede fag. Netværket skal derfor også være med til at sikre, at nye samarbejder mellem praksis og undervisning etableres på tværs af CHIs partnerkreds.

På det første møde diskuterede deltagerne, hvordan man kan arbejde med sundhedsudfordringer, der både gavner studerendes læring og innovative mindset og samtidig skaber værdi for praksisstedet. En af oplægsholderne var lektor Ditte Jakobsen fra Københavns Professionshøjskole, der fortalte om erfaringerne med at bruge sundhedsudfordringer til et tværprofessionelt forløb med fokus på mennesker med kræft.

Inspireret til tværprofessionelt samarbejde

I publikum sad Anne Chrone fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere på Københavns Universitet og blev inspireret.

”Vi snakker meget om tværprofessionelle samarbejder, ikke mindst fordi der er steder, hvor et tværfagligt samarbejde med fordel kunne udvikles eller udvides. Jeg kunne pludselig se nogle muligheder, da jeg hørte Dittes erfaringer,” siger underviser på tandplejeruddannelsen Anne Chrone. Hun spurgte derfor straks Ditte Jakobsen, om hun kunne forestille sig et samarbejde på tværs af de to uddannelsesinstitutioner, og det kunne hun.

Dette møde var baggrunden for, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole, der ser på, om det er muligt at lave en fælles dag, hvor studerende fra tandplejeruddannelsen på Københavns Universitet arbejder sammen med studerende fra sundhed og ernæring og ergoterapi på Københavns Professionshøjskole om en fælles udfordring.

”Det vil give så meget mening og stor værdi for vores studerende, hvis det kan lade sig gøre at lave noget på tværs af de forskellige fagligheder. Øget kendskab til hinandens professioner vil være med til at give en samlet forståelse af patienterne og man vil kunne udnytte hinandens kompetencer. Det vil hjælpe til, at de ser på patienten som en helhed, hvilket i sidste ende vil komme patienten til gode,” siger Anne Chrone.

Netværket optager nye medlemmer

NSU mødes hvert halvår for at dele erfaringer, inspirere og etablere nye samarbejder så endnu flere studerende kan få mulighed for at arbejde med konkrete udfordringer fra sundhedssektoren i deres undervisning. Alle undervisere og sundhedsprofessionelle, der har en interesse for feltet og gerne vil være med, er velkomne til at melde sig til netværket.

Den Europæiske Socialfond