I år er Copenhagen Health Innovation og Center for HR i Region Hovedstaden gået sammen om en konference spækket med inspiration og debat om uddannelse og innovation i morgendagens sundhedsvæsen.

Vi går i dybden med, hvordan vi gennem uddannelse kan løse udfordringer i sundhedssektoren og skabe mere rum til kreativitet. 

Konferencen er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste.

Program

8:30 – 9:00

Registrering og morgenkaffe

9:00 – 9:45

Keynote: Imran Rashid – speciallæge i almen medicin, forfatter og foredragsholder

Imran Rashid er bl.a. forfatter til bogen Sluk – kunsten af overleve i en digital verden. Han deltager aktivt i debatten om, hvordan digitalisering påvirker vores hverdag, og hvordan vi får det bedste ud af nye teknologier i sundhedsvæsenet.

9:45 – 10:15

Pause

10:15 – 12:00

Formiddagssessioner:

Hvordan kan “gamle” teknologier lære os at modne nye?

Arbejde og uddannelser i sundhedsvæsenet er i stigende grad båret af teknologi. Men hvad kan de nye læringsteknologier gøre for os? Og hvad skal der til, for at de bliver en integreret del af vores hverdag? Vi træder et skridt tilbage og ser på, hvordan tidligere tiders teknologi er modnet. Vi kan nemlig lære af historien og de faser, en ny teknologi skal igennem for at blive forstået og accepteret.

Vær med til at diskutere, hvilke nye teknologier, der ser ud til at vinde indpas – og hvorfor nogle ikke kan.

Oplægsholder:

Peter Hultberg
Sektionschef i Sektion for læringsteknologi, Center for HR, Region Hovedstaden

Sæt læringen fri – mod sammenhængende uddannelses- og patientforløb

Der er brug for, at vi sætter vores organisatoriske, faglige og pædagogiske kompetencer i spil for at skabe det bedst sammenhængende forløb for patienter og i uddannelserne i sundhedssektoren. Skal de studerende have friere rammer og færre skemaer for at udvikle sig til det bedst tænkelige sundhedspersonale? Vær med til at diskutere, hvordan vi bedst lykkes med dét. Og få metoder og tilgange til at nå målet. Vi har inviteret borgere og studerende fra forskellige professioner, som har deltaget i konkrete uddannelsesaktiviteter. De sætter fokus på, hvordan du kan arbejde konkret med samskabelse og sammenhængene patientforløb.

Oplægsholdere:

Jette Holtzmann
Sektionschef, Center for HR, Region Hovedstaden, Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse, Sundhedsprofessionelle

Jette Hovedskov
Udviklingskonsulent, Center for HR, Region Hovedstaden, Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse, Sundhedsprofessionelle

Mette Ernst
Innovationskonsulent, Københavns Professionshøjskole

Samarbejde om klinisk undervisning – skab de bedste fremtidige kollegaer!

Vi starter denne session med at spørge: Hvordan håndterer vi bedst den socialisering, som både studerende og personale skal igennem, for på kort tid at få en passende og konstruktiv relation med rum for læring? Sygeplejerske og ph.d.-studerende Marie Oxenbøll Collet lægger op til debat om ansvaret for læring med afsæt i en aktuel case.

Sessionen fortsætter med spørgsmålet: Hvordan kan man arbejde med sin identitet som inspirerende sundhedsprofessionel til glæde for elever og studerende og samtidig bevare det faglige engagement uden at miste gejsten? Christel Trøstrup, som er sygeplejerske og forsker i sundhedsledelse og organisation, starter debatten med oplægget: ”Den uforglemmelige vejleder – det er dig!”

Oplægsholdere:

Marie Oxenbøll Collet
Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san., ph.d.-studerende, Center for Research in Intensive Care (CRIC), Rigshospitalet

Nina Brocks
Innovationskonsulent, Copenhagen Health Innovation og Center for HR, Region Hovedstaden

Christel Trøstrup
Forsker ved København Professionshøjskole, uddannet sygeplejerske, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ph.d.

Studerende viser os morgendagens sundhedsløsninger

Mød et hold unge sundhedsinnovatører, der får stillet en opgave af nogle af landets policy makers. De unge talenter byder ind med løsninger, der matcher de krav og behov, som policy makerne har. I en tempofyldt session er du som deltager med til at give feedback og hjælpe innovatørerne på vej mod holdbare løsninger af nogle af de store udfordringer i sundhedsvæsenet.

This session will be in English.

Oplægsholder
Peter Løvschall, innovationskonsulent ved SUND HUB på Københavns Universitet.

Policy Makers
René M. Larsen, leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark.

Monica Andersen, leder af Københavns Kommunes afdeling for velfærdsteknologi.

12:00 – 13:00

Frokost

13:00 – 14:00

Bazar

Kast dig ud i bazaren – et oplevelsesområde, hvor du kan få fingrene i de seneste innovative tiltag inden for sundhed og læring. Kom og prøv, test, lyt og lær.

Du finder bazaren omkring Jerne Auditoriet kl. 13-14. Forløbet bliver faciliteret, så du når at komme rundt til fem stande. Du vælger selv hvilke. Hvis du vil vende tilbage til en af standene, kan du gøre det i pausen kl. 14.50 efter eftermiddagssessionerne.

14:00 – 14:50

Eftermiddagssessioner:

Kunsten at samarbejde

Få et filosofisk blik på den svære kunst af samarbejde. Hvordan samarbejder vi bedst på tværs i sundhedsvæsenet? Hvad er forskellen på arbejdsdeling og samskabelse? I denne session vil forskerne og forfatterne bag bogen Kollaboration – vejen til åben forskning og åben innovation David Budtz Pedersen og Jakob Wested give nogle konkrete råd til, hvordan man kan skabe bedre samarbejdsrelationer, finde nye samarbejdspartnere og etablere fælles problemløsning på tværs af institutioner og fagligheder.

Oplægsholdere:

David Budtz Pedersen
Professor MSO ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Ålborg Universitet

Jakob Wested
Postdoc ved Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law, Københavns Universitet

Interprofessionel læring og simulation

Få indblik i den nyeste forskning om læring på tværs af professioner fra den nytiltrådte professor Jette Led Sørensen. Hun deler ud af seneste nye viden og kommende initiativer som f.eks. simulation og de perspektiver, det har for den interprofessionelle læring i hospitalsmiljøer.

Med ét ben i praksis og ét i forskningsverdenen inspirerer Jette Led Sørensen til at gå nye veje for at styrke vores arbejdsgange.

Oplægsholder:

Jette Led Sørensen
Professor ved Juliane Marie Centret, BørneRiget og Københavns Universitet

Humor som forløsende element i sundhedsvæsenet

Bliv rystet og inspireret, når Karen Marie Lillelund giver sit input til, hvordan humor er en del af hverdagens retorik i sundhedsvæsenet. Og lær hvordan humoren kan være et stærkt redskab i en hverdag med mange udfordringer. Det bliver sjovt, rammende og forløsende.

Oplægsholder:

Karen Marie Lillelund
Tidligere bakkesangerinde på Dyrehavsbakken og har siden 2012 turneret med sit one-woman-show Karen-Marie Lillelund i godt selskab.

Fremtidens sundhed.
Doktor Hansen 3.0

Vi har et af verdens bedste og mest effektive sundhedsvæsener, men kan det blive bedre? Og er det rustet til fremtiden?
Med afsæt i nutidens sundheds-teknologiske udfordringer i sygdomsvæsenet tages springet ud i fremtidens reelle sundhedsvæsen med alt hvad det bringer af nyttige bidrag fra sundhedsapps, P4 medicin, smart-devices, avancerede søgemaskiner og sociale medier. Vi forsøger at lande igen og belyse nogle lavthængende frugter for et bedre og mere robust sundhedsvæsen.

Oplægsholder:

Andreas Pihl
Læge i almen praksis, endvidere uddannet i datalogi og erhversøkonomi, forsker i Digital Sundhed, Syddansk Universitet

14:50 – 15:10

Pause

15:10 – 16:00

Afslutningssession: Har du spørgsmålet, der skal sætte dagsordenen for uddannelse og sundhedsinnovation?

Vær med i en levende og inddragende samskabelsesproces, hvor vi vender de temaer og den indsigt, vi har delt i løbet af konferencen. Det gør vi ved at spørge os frem til, hvad det egentlig er, vi vil have svar på.

Vi har inviteret tre aktører indenfor sundhed, uddannelse og innovation til at give deres bud på det vigtigste spørgsmål. Sammen udpeger og formulerer vi derefter de væsentligste perspektiver og spørgsmål, der peger fremad, og som kan sætte dagsordenen i de kommende år – i krydsfeltet mellem innovation og drift i sundhed og uddannelse.

16:00 – 18.00

Reception
Vi afslutter dagen med bobler, kanapéer og satiregruppen MAGT, der stikker lidt til os med et musikalsk og humoristisk indslag om sundhedssektoren.

Arrangører

Konferencen arrangeres af Center for HR i Region Hovedstaden og Copenhagen Health Innovation.

CHIs logo
region-hovedstaden

Konferencen financieres af

region-hovedstaden
Københavns universitet
den-europaeiske-union