skip to Main Content

Kom til CHI Morgen 30. marts og bliv klogere på brugerinvolvering

Hvis hospitaler fik frie rammer, hvordan ville de så arbejde med patienten i centrum? Den næste CHI Morgen handler om, hvad der sker når man styrer efter det, der giver værdi for patienten og hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre. Bliv inspireret til hvordan du selv kan arbejde med brugerinvolvering. 

Vi får besøg af Charlotte Westh, programleder på Udviklingshospital Bornholm og Azadeh Grønbæk Afsar, specialkonsulent i Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinvolvering og Jørn Sonne projektdeltager i Brugerrådet på Udviklingshospital Bornholm. De vil give et indblik i, hvordan man på Bornholms Hospital har designet brugerinvolveringsprocessen, og hvordan de i praksis arbejder med målsætningen om, at behandlingerne skal tilrettelægges efter, hvad der giver værdi for patienterne.

Læs mere og tilmeld dig
Den Europæiske Socialfond