skip to Main Content

Kirurgisk sommerkursus stræbte efter excellence og sikrede det

24 danske og internationale studerende gennemførte i august det kirurgiske sommerkursus med imponerende resultater.

Igennem tre intensive uger har 24 medicinstuderende fra 9 forskellige lande lært og trænet kirurgiske færdigheder ved hjælp af simulation. De studerende har lært at sy, foretage ultralydsundersøgelser, lave kikkertundersøgelser og -operationer mm. Dermed har de nu de bedste forudsætninger for at fortsætte deres speciallægeuddannelse inden for kirurgi.

Studerende imponerede

Til afslutningsreceptionen for kursets deltagere udtrykte kursusansvarlige, professor i medicinsk uddannelse Lars Konge fra CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) sin tilfredshed med deltagerne:

”På det her kursus har vi stræbt efter excellence og jeg er imponeret over det, jeg har set. Flere af jer fik fx perfekte scores i bronkoskopi (kikkertundersøgelse af luftvejene, red.) og alle har bestået alle tests,” sagde Lars Konge til de medicinstuderende, inden han overrakte deres diplomer.

”Nu vil jeg være kirurg”

Også deltagerne var meget tilfredse. Kursets store fokus på hands-on og praktiske færdigheder gør, at de har lært utroligt meget.

”Vi fik lov at prøve meget mere end jeg havde forventet og fik rig lejlighed til at øve de forskellige procedurer. Det var rigtig godt. Jeg regnede faktisk ikke med at skulle være kirurg, så jeg deltog i kurset for at finde ud af det. Nu er jeg 90 % sikker på, at jeg skal være kirurg. Det har været en god oplevelse,” siger Antonio Loris d’Ottavio, der er kommet hele vejen fra Ortona i Italien for at deltage.

Træning er en vigtig læringstilgang

Sommerkurset i simuleret kirurgi har været et pilotprojekt finansieret gennem en bevilling til CHI fra Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS), der udløber i slut 2018, hvor kurset har kørt to gange. Erfaringen fra pilotprojektet har tydeliggjort at læringsresultaterne for deltagerne er enormt, men selve kurset er for omkostningstungt til kunne fortsætte uden eksterne midler.

Det ændrer dog ikke på Lars Konges håb for, at medicinsk uddannelse generelt i fremtiden vil leve op til samme standard som medicinsk forskning. Dvs. at træning vil foregå med simulation og ikke på patienter, så læger først opererer på patienter, når de har opøvet de tekniske færdigheder.

”Vi ved fra forskning, at selv erfarne kirurger har en læringskurve, når de udfører en ny procedure. Så jeg håber, at I, udover de tekniske færdigheder I har lært, alle tager denne måde at træne på med jer videre,” opfordrede Lars Konge de kommende læger og kirurger i sin tale.

Aktiviteten er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond