Partnere

Red Liv / SundhedsTeam

2 x trænerfølgegrupper

Fakta

I 2020-2021 har Red Liv fået til opgave af Sundhedsministeriet at gennemføre en national implementering af naloxonprogrammer. Midtvejs 2021 har Red Liv allerede opfyldt opgaven, som lød på at holde 50 kurser og uddanne 324 naloxontrænere på landsplan.

Output

Der er behov for at få udviklet et system, hvor naloxontrænerne nemt kan få genopfrisket deres viden, når det passer dem. Red Liv ønsker forslag og idéer til løsninger på problemstillingen vedrørende trænernes behov for genopfriskning af viden:

Et setup hvor alle 300+ trænere nemt kan få adgang til at få genopfrisket deres viden: Hvordan kan det gøres?

Vedligehold og implementering af uddannelse i overdosisforebyggelse og behandling

Denne case er stillet af SundhedsTeam / Red Liv

SundhedsTeam er et opsøgende team af læger og sygeplejersker som leverer sundhedsydelser borgere som til en lang række sundheds- og sociale tilbud indenfor hjemløseområdet i Københavns Kommune men især til enkeltborgere som ikke har ordinær kontakt til sundhedsvæsenet. Teamet fungerer som en almen praksis med eget ydernummer.

I 2020-2021 har Red Liv fået til opgave af Sundhedsministeriet at gennemføre en national implementering af naloxonprogrammer. Midtvejs 2021 har Red Liv allerede opfyldt opgaven, som lød på at holde 50 kurser og uddanne 324 naloxontrænere på landsplan (personaler fra alle de kommunale og private rusmiddelcentre med substitutionsbehandling) og kommer til at overpræstere.

Dog er der store udfordringer i kommunerne ift. at få implementeret naloxonkurserne, og Red Liv søger derfor om forlængelse et halvt år med henblik på at understøtte implementeringsprocessen. Udfordringerne skyldes dels COVID-19, men det skyldes også andre faktorer, hvor naloxontrænerne f.eks. oplever, at de bliver usikre på opgaven, hvis der går lang tid, før de kan komme i gang, og det afholder dem fra at holde kurser.

Udfordringen 

(Naloxon)Trænere udtrykker behov for kontinuerlig genopfriskning af deres viden om opioider, overdoser og førstehjælp ved overdoser med anvendelse af naloxon – særligt i begyndelsen, hvor det er nyt og endnu ikke implementeret. Fra nytår skal uddannelsen være implementeret uden fremtidig ledelse.

Da der allerede er uddannet over 300 trænere og flere vil komme til, vil det kræve mange ressourcer at tilbyde trænerne genopfriskning af viden via kurser med fysisk fremmøde, og på nuværende tidspunkt fortsætter Red Liv kun indtil udgangen af året, hvorfor det ikke vil være en mulighed.

Der er behov for at få udviklet et system, hvor trænerne nemt kan få genopfrisket deres viden, når det passer dem.

Praktisk Info:

  • Der er indsamlet data på demografi og faggrupper på de uddannede medarbejdere. Der er kontaktoplysninger på de enkelte og indsamlet data 1-2 mdr efter kursus mhp om det lokale arbejde er opstartet
  • Naloxon er modgiften ved opioidoverdoser, som kan gives via en næsespray
  • Naloxonkurser er til stofbrugere og deres pårørende, som er i større risiko for at komme til at overvære en overdosis
  • Naloxonkurser indeholder træning i førstehjælp med naloxon ved overdoser og udlevering af et personligt naloxonkit med en naloxon næsespray
  • I 2018 er det blevet et lovkrav, at alle kommuner med substitutionsbehandling skal have et naloxonkursus, hvor borgerne i behandling bliver tilbudt et kursus i førstehjælp med naloxon til behandling af opioidoverdoser
  • Skotland har lavet et e-learning-kursus, som kan anvendes som inspiration. Kurset består af nogle moduler omhandlende forskellige emner, og hvert modul afsluttes med en multiple choice test

Rammerne for Samarbejdet med de studerende

Ved kurset begyndelse stiller case-holder op til præsentation af udfordringen. Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge praksis i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Overlevering af de studerendes design- og indretningsforslag samt præsentationsformen aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.