Partnere

Rådet for Socialt Udsatte

Fakta

  • Sundhedspersonale oplever ofte, at patienter ikke møder op til behandling. For nogle skyldes det konkrete udfordringer med at komme afsted til hospitalet. Men for en gruppe af socialt udsatte skyldes dette primært, at de ikke har læst indkaldelse.
  • Når en patient udebliver fra behandling, sendes en ny indkaldelse i e-boks – og forløbet genstartes ofte hvis man udebliver flere gange.

Output

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Analyse
  • Idékatalog

Udeblivelse fra behandlinger

Den case er stillet af Rådet for Socialt Udsatte. Casen er også tilgængelig i forbindelse med Bacheloropgave eller speciale. 

Sundhedspersonale oplever ofte, at patienter ikke møder op til behandling. For nogle skyldes det konkrete udfordringer med at komme afsted til hospitalet. Men for en gruppe af socialt udsatte skyldes dette primært, at de ikke har læst indkaldelse. Når en patient udebliver fra behandling, sendes en ny indkaldelse i e-boks – og forløbet genstartes ofte hvis man udebliver flere gange.

Der er derfor et stort ressourcespild, når patienter ikke møder op og behandlingsforløb afbrydes og skal genstartes.

Dertil kommer, at socialt udsatte patienter ikke bliver færdigbehandlet, genindlægges tit samt, at lidelser, der ellers kunne have været behandlet, forringer deres livskvalitet og forkorter deres levetid.

Udfordringen

Der stilles generelt krav om, at man som patient i det danske sundhedsvæsen selv kan navigere i systemet, selv booke tider, selv opsøge behandling, selv sørge for at holde aftaler/transportere sig afsted. Det kan mange socialt udsatte patienter ikke leve op til – de lever et til tider kaotisk liv hvor andre hensyn prioriteres højere.

Indkaldelser til fx ambulant behandling, der sendes i e-boks, når ikke frem til nogle socialt udsatte, da modtageren i en til tider kaotisk hverdag, ikke prioriterer at tjekke e-boks mv., ikke har sit nøglekort, har fået stålet/ødelagt sin smartphone eller lignende.

For de mest socialt udsatte, der typisk opholder sig på bosteder eller væresteder, kan der være socialsygeplejersker, der hjælper med at læse og få styr på indkaldelserne, men mange socialt udsatte i ”mellemlaget” er mere isolerede og får ikke den nødvendige håndholdte hjælp. Denne gruppe udebliver ofte fra behandlinger, møder ikke op til aftaler, svarer ikke på henvendelser, af den ene årsag, at de ikke tjekker deres e-boks

Udfordringer ift. e-boks:

  • NemID eller MitID er det en udfordring at huske koder, udfordring at ”holde fast” i sit nøglekort, sin smartphone, at få adgang til en computer mv.
  • Ift. at huske at tjekke ”postkassen” i en kaotisk hverdag, hvor MANGE andre ting prioriteres højere – mange i målgruppen har en computer eller smartphone – men har stadig udfordringer med e-boks og prioriterer ikke at tjekke den.