Partner

Københavns Professionshøjskole

Kursister fra grunduddannelserne:
Sygeplejerske, Ernæring og sundhed, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Bioanalytiker.

Fakta

Det tværprofessionelle forløb afvikles forår og efterår. Forløbet er på 4 uger i alt og afvikles fra mandag d. 31. maj – 25. juni 2021. Omfanget af samarbejdet aftales med Kontaktperson.

Case-stiller hjælper med at udarbejde en aktuel praksisudfordring, der søger en tværprofessionel løsning.

Casen udleveres til én klynge (ca. 40 studerende). Det vil sige, at ca. 6 teams, arbejder med jeres case. Under forløbet ønsker KP at etablere løbende kontakt mellem case-stiller og studerende.

Output

• Du indgår i et fagligt samarbejde med KP og deres kompetente undervisere

• Du får relevante perspektiver og løsningsforslag på problemstillinger fra din praksis

• Du går i dialog og reflekterer sammen med studerende på tværs af uddannelser og fagområder

• Du er med til at udvikle praksisnær uddannelse, der ruster de studerende til at kunne løse fremtidens opgaver

Tværprofessionelt kursusforløb – Velfærdsteknologi på Københavns Professionshøjskole

Dette Kursus hører til undertemaet velfærdsteknologi, som er en del af det nye lange tværprofessionelle forløb på Københavns Professionshøjskole.

Det lange tværprofessionelle forløb udbydes for omkring 2.500 studerende og 14 uddannelser på tværs af hele KP. Formålet er, at de studerende samarbejder om konkrete problemer fra praksis på tværs af professioner.

I over 10 år har KP bedrevet tværprofessionelle uddannelsesforløb og har gennem alle årerne haft et tæt samarbejde med omverdenen, for at sikre et praksisnært forløb for de studerende. KP tror på at samarbejdet med omverdenen kan løfte de studerendes potentialer og give dem kompetencer, der er i overensstemmelse med den praksis, de skal ud og agere i. Derfor har KP brug for JER og jeres case. Som praksispartner hjælper I med at udarbejde en aktuel praksisudfordring, der søger en tværprofessionel løsning.

Forløbet

Det tværprofessionelle forløb afvikles forår og efterår. Forløbet er på 4 uger i alt og afvikles fra mandag d. 31. maj – 25. juni 2021. Inden forløbet på de 4 uger, har de studerende været igennem et 2 ugers virtuelt forløb, hvor de bliver introduceret til teori om velfærdsstaten, tværprofessionelt samarbejde, kommunikation mv.

De studerende skal arbejde med løsningsforslag til jeres udfordring i 4 uger, hvor viden om velfærdsteknologi og tværprofessionelt samarbejde skal indgå som en del af løsningsforslaget.

Casen udleveres til én klynge (ca. 40 studerende). Det vil sige, at ca. 6 teams, arbejder med jeres case. De studerende inddrager en innovationsmodel – FIRE – i arbejdet med casen. Forløbet afsluttes med en pitch, hvor case-stiller er til stede. Her præsenterer de studerende deres løsningsforslag for jer og de øvrige studerende.

Hvad kræver det af jer som case-stillere
Forud ud for de studerendes case-arbejde, går I i dialog med undervisere fra KP og aftaler formen for samarbejdet. Sammen med med de dygtige undervisere, udvikler og fremstiller I de problemstillinger fra jeres praksis, som vil blive genstandsfelt for de studerendes case-arbejde.

Ved kursets begyndelse, præsenterer I den samlede kursusgruppe for jeres case: en konkret udfordring, som I oplever i praksis. Under kursets forløb, ønsker KP desuden at etablere en løbende dialog mellem jer og de studerende, der arbejder med jeres problemstilling.

Omfanget af samarbejdet aftales med jeres kontaktperson på KP. Professionshøjskolen har erfaring med, at samarbejdets omfang er 10-15 timer. Der er derudover ingen økonomi mellem KP og jer som samarbejdspartnere. Er det en mulighed, ser KP desuden gerne, at de studerende kan besøge praksis.

Jeres udbytte som samarbejdspartnere
De studerende har ikke én særskilt profil, men samarbejder på tværs af fagområder. I kan derfor forvente, at få mange forskellige typer øjne på de udfordringer i oplever i jeres arbejdsgang. De studerende samarbejder på tværs af 5 grunduddannelser: Sygeplejerske, Ernæring og sundhed, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Bioanalytiker.
Og hvad er gevinsten for dig og dine kolleger?

• Du indgår i et fagligt samarbejde med KP og deres kompetente undervisere

• Du får relevante perspektiver og løsningsforslag på problemstillinger fra din praksis

• Du går i dialog og reflekterer sammen med studerende på tværs af uddannelser og fagområder

• Du er med til at udvikle praksisnær uddannelse, der ruster de studerende til at kunne løse fremtidens opgaver

Sammen om fremtidens velfærdsprofessionelle
Ved kursets afslutning præsenteres I for de studerendes løsningsforslag. Som del af feedback-panelet får I indsigter i egen praksis og mulighed for at udvikle nye løsninger i dialog med de studerende, som har arbejdet med casen.

En praksisnær case får de studerendes innovative kompetencer til at blomstre. KP håber at I vil være med til at forme fremtidens velfærdsprofessionelle i et praksisnært og tværprofessionelt uddannelsesforløb.