Tilhørsforhold og sammenhæng for onkologiske patienter

Resume

For personalet kan det ligeledes nogle gange være noget forvirrende at finde ud af, hvor patienten hører til i de forskellige behandlings- og sygdomsfaser. Hvem skal være patientens kontaktlæge med det overordnede ansvar og overblik for forløbet? Vil det gavne med en forløbskoordinator på tværs af hospitaler/afdelinger? Hvordan kan vi på tværs af hospitaler/afdelinger sikre os, at patienten får den samme information?

Resultat

Innovativ konceptforslag med præsentation af løsning til praksisstedet.

Beskrivelse af casen

Det blev for nogle år siden besluttet, at patienter med ovariecancer skal opereres på Rigshospitalet i stedet for et andet hospital. Det betyder, at de patienter, som hører til hospitalets optagerområde, opereres på RH, men henvises efterfølgende til onkologisk afd. på hospitalet hvor patienten blev indlagt til efterbehandling i form af kemo- og/eller strålebehandling. I forbindelse med efterbehandling af den patientgruppe er der ofte behov for optimering før kemobehandling og da skal de så være indlagt på en gynækologisk afd.

De skal ligeledes være indlagt på gynækologisk afd. ved behov i det palliative/terminale forløb. Patienterne er ofte meget forvirrede over hvor de ”hører til” og hvilken afd. som er ansvarlig for behandlingsforløbet. I sådanne forløb har patienten typisk været på 3-4 forskellige afdelinger/ambulatorier og to forskellige hospitaler i løbet af sit sygdomsforløb. Det kan virke uoverskueligt for både patienten og de pårørende at have et tilknytningssted i et i forvejen svært forløb. Personalet oplever at der ofte går en del information tabt på tværs af afdelingerne og at patienten og de pårørende føler sig magtesløse ved at blive ”flyttet rundt”.