Partner

Uddannelse København, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune

Kort om afdelingen

Uddannelse København er en tværgående enhed i Københavns Kommune, der arbejder med at skabe gode og attraktive forløb for de studerende, som er i klinik i Københavns Kommune. Uddannelse Københavns strategiske mål er,
– at vi ansætter og uddanner erhvervsuddannelseselever og studerende svarende til kommunens arbejdskraftbehov
– at vi tilbyder kvalitet i praktikuddannelsen
– at vi bidrager til, at elever og studerende bliver så dygtige, at Københavns Kommune vil ansætte dem

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder, men de håber på en rapport, præsentation af løsning, analyse og/eller idékatalog.

Sygeplejerskers valg af det første job

Beskrivelse af udfordringen

Københavns Kommune leverer kernevelfærd af høj kvalitet til københavnerne. Den ambition afhænger i høj grad af, at det er muligt at rekruttere fremtidens dygtige medarbejdere til de centrale velfærdsområder.
For at sikre god pleje og omsorg til ældre i København, er der stort behov for at kunne rekruttere flere sygeplejersker til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Hvert år er over 500 sygeplejerskestuderende i klinik i Københavns Kommune som led i deres uddannelse. Der er behov for, at flere af dem efterfølgende vælger at søge job i ældreplejen i København.
Vi nysgerrige på, hvad der bestemmer de nyuddannede sygeplejerskers valg af deres første job og hvad der skal til for, at klinikforløb i Københavns kommune giver flere studerende lyst til efterfølgende at blive ansat her i deres første job.

Hvorfor er det vigtigt at få kigget på?

Københavns Kommune har udfordringer ved at rekruttere tilstrækkeligt antal sygeplejersker til ledige stillinger. For at sikre god pleje og omsorg til ældre i København.

Adgang til materiale og interessenter

Som studerende, der vælger at arbejde med casen, kan man få adgang til dimittend-undersøgelser om sygeplejerskestuderendes beskæftigelsesmønstre efter uddannelsen, samt kvantitativt og kvalitativt materiale om uddannede sygeplejersker ansat i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er god mulighed for kontakt til grupper af sygeplejerskestuderende. Kontakt til andre skal aftales nærmere.

Caseholder stiller gerne op på kursus og præsenterer casen. Der er endvidere mulighed for feltarbejde og løbende kontakt med afdelingen.