Sund idé: Bedre velfærd og livskvalitet for patienter og borgere

Resume

Udfordringen stillet af Københavns Kommune: Faldforebyggelse. Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces, hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Udfordringerne fra hospital eller kommune løses i tværfaglige teams bestående af studerende fra Københavns Professionshøjskole.

Resultat

Løsningsforslaget: App’en SamAktiv rapporterer faldtruede borger tidligt. Den afdækker et borgers risiko for at falde, og samtidig engager borgeren i meningsfulde aktiviteter med andre. Konceptet er udviklet af fire ergoterapeutstuderende fra Københavns Professionshøjskole, der har erfaring fra arbejdet med faldtruede borgere.

Faldforebyggelse

Der forekommer på et halvt år 478 indlæggelser og 10 genindlæggelser for knoglebrud, hvilke skønnes at kunne forebygges og i høj grad vurderes at være et følge af fald. Fald går under det, der hedder utilsigtede hændelser, og skyldes primært balanceproblemer og kan ramme alle ældre borgere.

Konsekvenser af fald:

  • Borgerne bliver utrygge og isolerer sig af frygt for at falde uden for nødkaldets rækkevidde
  • Fald kan gøre en tidligere selvhjulpen borger afhængig af hjælp
  • Personalet går forsigtigt til værks med beboere, der har tendens til at falde. De undlader aktiviteter og situationer, hvor de risikerer at stå alene med en beboer, der er faldet.
  • Organisationsmæssigt bliver der brugt mange ressourcer og meget tid på arbejdsgange

Eksempler på perspektiver eller problemformuleringer kan være:

  • Hvordan kan man forudse fald?
  • Kan vi forebygge fald?
  • Der er lang ventetid på hjælpemidler til faldtruede, hvor de i mellemtiden kan nå at falde mange gange. Hvordan kan ventetiden nedbringes?
  • Nødkald virker kun i hjemmet, og giver ikke mulighed for at vide, om det er et akut kald. Hvordan kan dette løses?

Konklusion for løsningsforslaget

Der er behov for at finde nye måder, hvorpå man kan afdække faldrisiko hos ældre borgere, og styrke deres aktivitetsengagement igennem sociale fællesskaber. Appen forbinder ældre inaktive faldtruede borgere, til gavn for individer og fællesskaber. Dette vil også mindske ensomhed som er et stort problem for mange mennesker i den aldersgruppe. App’en vil skabe og fremme en social aktivitets kultur for de 65+ årige. App’en vil forebygge fald uden brug af personale, træningscentre eller hospitalssenge, og derved sparer man.

“App’en vil blive brugt af ældre borgere selvstændigt, hvilket sparer mange mandetimer da man ikke har behov for personale. Det er en inkrementel ide, da vi bygger videre på konceptet omkring en træningsapp, der skal være specialiseret til den ældre aldersgruppe 65+.”

App’en har værdi fordi det er en lav tærskel service som understøtter borgere i selvvurdering af deres individuelle faldrisiko.

Samarbejdspartnere

Københavns Professionshøjskole
Tværprofessionelle uddannelsesforløb

Kontakt