Fakta

Caseholder stiller op til præsentation af projektet og selve casen på jeres kursus. Projektet tilbyder derudover løbende kontakt mellem de studerende og case-holder, under arbejdet med casen.

De studerende vil desuden få adgang til materiale, der baserer sig på interviews med 9-18 årige om at være patient på hospitalet, så de kan kvalificere deres løsningsforslag bedst muligt. Case-holder tilbyder også andre typer materiale til at bygge koncepter på, som efter aftale kan gøres tilgængelige for kursisterne.

Output

Ved case-arbejdets afslutning, ser case-holder gerne præsentationer af løsninger på problemstillingen, af de studerende. Dette kan være i form af idékataloger og analyser.

Denne case er en mulighed for, i dialog med SpilleRiget, at skabe løsninger som kan tages i brug i virkelighedens patientgange – og gøre en forskel for indlagte børn og unge.

SpilleRiget – Digitalt Spilunivers til indlagte børn og unge

Denne case er stillet af SpilleRiget, et udviklingsprojekt på BørneRiget. Projektet har som mål at skabe et samlet sted hvor børn, unge og familien, både patienter og pårørende, kan finde digital leg og aktivitet under hospitalsopholdet.

SpilleRiget er et digitalt univers i form af en app med leg, bevægelse, socialt samvær og underholdning for børn og unge under indlæggelse på hospitalet.

Projektet er bygget til at kunne indeholde mange typer af leg, til forskellige målgrupper og behov. Spilleriget vil gerne have jeres kursisters hjælp til at foreslå, hvilke initiativer, som er de næste der skal søges penge til.

Opgaven her bliver at sætte sig grundigt ind i hvordan det er at være barn og ung på hospitalet, for at identificere de største behov for forandring, hvor SpilleRiget kan bidrage. Hertil ønsker case-holder et idékatalog med mulige løsninger på de udvalgte behov.

Hvad kan SpilleRiget tilbyde jeres kursister?
Caseholder stiller op til præsentation af projektet og selve casen på jeres kursus. Projektet tilbyder derudover løbende kontakt med de studerende, under arbejdet med casen.

De studerende vil desuden få adgang til materiale, der baserer sig på interviews med 9-18 årige om at være patient på hospitalet, så de kan kvalificere deres løsningsforslag bedst muligt. Case-holder tilbyder også andre typer materiale til at bygge koncepter på, som efter aftale kan gøres tilgængelige for kursisterne.

Hvilket output håber SpilleRiget på at få fra de studerende?
Ved case-arbejdets afslutning, ser case-holderen gerne præsentationer af løsninger på problemstillingen, af de studerende. Dette kan være i form af idékataloger og analyser.

Denne case er en mulighed for, i dialog med SpilleRiget, at skabe løsninger som kan tages i brug i virkelighedens patientgange – og gøre en forskel for indlagte børn og unge.