SP-undervisning uden SP

Resume

Hvordan kan man lære et IT-system at kende uden at se IT-systemet?

Beskrivelse

På grund af Sundhedsplatformens rigide juridiske rammer, er det ikke muligt at undervise sundhedsfaglige studerende i korrekt brug af dokumentationsprogrammet inden de starter i klinisk uddannelse, og undervisningen tager derfor unødig mange ressourcer i klinikken – på bekostning af læringsrum for klinisk viden, vejlederressourcer og ikke mindst patientsikkerhed som følge af forsinket oplæring.