Partnere

Region Hovedstadens Psykiatri

Fakta

Socialsygeplejerskefunktionen har eksisteret på de somatiske hospitaler i cirka 15 år. For at sikre en bedre og mere ensartet behandling af mest socialt udsatte borgere i somatikken og psykiatrien, har Regionsrådet bevilget midler til også at implementere socialsygeplejersker (og socialoverlæger) i psykiatrien i 2022.

Der er mulighed for:

 • Feltarbejde i form af klinikbesøg
 • Etablering af løbende kontakt mellem studerende og case-holder
 • Caseholders præsentation af udfordring
 • Udlevering af relevante data, til brug i de studerendes arbejde

Output

Hvordan skaber man fundamentet for et godt samarbejde mellem socialsygeplejersker som ny funktion og de øvrige funktioner og faggrupper i psykiatrien?

Overlevering af løsningforslag kan foregå på flere måder:

 • Rapport
 • Præsentation af løsning
 • Analyse
 • Idékatalog

Socialsygeplejersker – en ny funktion i psykiatrien

Center for HR og Uddannelse

I 2022 etableres en ny funktion i psykiatrien: Socialsygeplejersker.

Deres opgave bliver at styrke indsatsen i forhold til socialt udsatte borgeres ofte samtidige problemer med misbrug, sociale problemer samt fysiske og psykiatriske lidelser.
De får en specialistfunktion, som skal betjene psykiatrien med rådgivning og vejledning i forhold til social udsathed og misbrug og indgå som konsulenter i konkrete patientforløb.

Der ansættes i alt 10,5 socialsygeplejersker, der forankres i akutteams på Region Hovedstadens fem psykiatriske centre.

Udfordringen

Hvordan skaber man fundamentet for et godt samarbejde mellem socialsygeplejersker som ny funktion og de øvrige funktioner og faggrupper i psykiatrien?

Socialsygeplejerskefunktionen har eksisteret på de somatiske hospitaler i cirka 15 år. For at sikre en bedre og mere ensartet behandling af mest socialt udsatte borgere i somatikken og psykiatrien, har Regionsrådet bevilget midler til også at implementere socialsygeplejersker (og socialoverlæger) i psykiatrien i 2022.

Socialsygeplejerskernes vigtigste opgaver bliver blandt andet:

 • Ansvar for sparring, rådgivning og formidling til alle samarbejdspartnere for at styrke behandlingen til den socialt udsatte patient
 • Ansvar for rusmiddelanamnese til målgruppen af socialt udsatte patienter
 • Medansvar for at følge patienten og sikre gode overgange til andre afsnit og aktører internt og være den gennemgående person.
 • Ansvar for at bistå til udvikling og implementering af socialsygeplejerskernes arbejde i psykiatrien

Derudover har socialsygeplejerskerne til opgave at bidrage til udvikling af den skadesreducerende tilgang til behandling af patienter med rusmiddelproblemstillinger og social udsathed

Tilgangen går ud på at reducere skaderne forbundet med afhængigheden og få patienten til at tage imod den fornødne behandling på hospitalet (compliance). Men ikke at gøre patienten stoffri.
Den skadesreducerende tilgang skiller sig ud fra vanlige tilgange i et hospitalsmiljø, og er et eksempel på en barriere i forståelsen af hinanden som fagprofessionelle.